ภูมิภาค : คันไซ (Kansai) หรือคิงกิ (Kinki)

ภูมิภาคคิงกิ (Kinki) หรือภูมิภาคคันไซ (Kansai) คือภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางทางตะวันตกของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิงะ (Shiga), จังหวัดนารา (Nara), จังหวัดวากายะมะ (Wakayama), จังหวัดเกียวโต (Kyoto), จังหวัดโอซาก้า (Osaka) และจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) โดยมีจังหวัดโอซาก้า (Osaka)เป็นศูนย์กลางที่มีความทันสมัยเต็มไปด้วยสีสัน ภูมิภาคนี้มีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารท้องถิ่น มีเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต (Kyoto) – นารา (Nara) ทำให้มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าจนได้เป็นสมบัติแห่งชาติ และอีกหลายแห่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังมีอนเซ็นริมทะเลที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคคิงกิ (Kinki) หรือภูมิภาคคันไซ (Kansai) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) จังหวัดโอซาก้า (Osaka) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดเกียวโต (Kyoto) จังหวัดชิงะ (Shiga) และจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดนารา (Nara) และจังหวัดวากายะมะ (Wakayama)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]