ภูมิภาค : ชูบุ (Chubu)

ภูมิภาคชูบุ (Chubu) คือภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka), จังหวัดไอจิ (Aichi), จังหวัดกิฟุ (Gifu), จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) และจังหวัดมิเอะ (Mie) เป็นภูมิภาคที่มีวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย มีอาหารการกินที่โดดเด่นของแต่ละเมือง มีอนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติกระจายตัวอยู่ทั่ว จุดเด่นคือ สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิระยะไกล ดื่มด่ำมรดกโลกหมู่บ้านโบราณชิราคาวะโกที่มีชื่อ ตะลุยเมืองชายฝั่งทะเลหน้าผาสูงโทจิโบ หรือไปสำรวจต้นกำเนิดนินจา เกาะไข่มุก ศาลเจ้าโบราณที่มิเอะ

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคชูบุ (Chubu)  มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์  (Chubu Centrair International Airport) จังหวัดไอจิ (Aichi) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดกิฟุ (Gifu) จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) และจังหวัดมิเอะ (Mie)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]