หมู่เกาะโอกินาวะ (Okinawa)

จังหวัดโอกินาวะ (Okinawa) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมายราว 160 เกาะ โดยมีเกาะหลักโอกินาวะ (Okinawa Main Island) เป็นศูนย์กลาง มีความรุ่งเรื่องในยุคสมัยริวกิว ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมในแบบฉบับของตัวเองไปพร้อมกับการรับอิทธิพลจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น มีสภาพอากาศแบบเขตร้อน มีท้องทะเลสีฟ้าอมเขียวสะอาดใสดุจดั่งสีมรกตประกายแดด และเป็นที่พักผ่อนตากอากาศทางทะเลติดอันดับโลก

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ จังหวัดโอกินาวะ (Okinawa) เที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนาฮะ (Naha Airport) จังหวัดโอกินาวะ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 2017 นี้ มีรถไฟรางเดี่ยวหรือรถโมโนเรล (Monorail) วิ่งภายในเมืองนาฮะและโดยสารรถบัสเพื่อไปจุดอื่นๆบนเกาะใหญ่และสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังเกาะน้อยใหญ่ก็สามารถโดยสารเครื่องบินหรือเรือจากนาฮะ (Naha) ไปได้เช่นกัน

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]