เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) งดให้บริการสอบถามข้อมูลที่เคาน์เตอร์ รวมทั้งการรับเอกสารท่องเที่ยว ณ สำนักงานของ JNTO ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

japan.travel global website ดูข้อมูลท่องเที่ยวทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
สมัครรับข่าวสาร