องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) งดให้บริการสอบถามข้อมูลที่เคาน์เตอร์ ณ สำนักงานของ JNTO
แต่ยังสามารถมารับเอกสารของการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 17.00 น.
หมายเหตุ : ตามกฎระเบียบอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ผู้มาติดต่อต้องแลกบัตรที่ประชาสัมพันธ์ก่อนขึ้นอาคาร

japan.travel global website ดูข้อมูลท่องเที่ยวทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลอัพเดทล่าสุดLatest updates

ดูทั้งหมด
สมัครรับข่าวสาร