เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเดินทางในเส้นทางใหม่ได้แก่เมืองฮิเมจิ, ทตโตริ, ชิมะเนะ, ยะมะงุชิ และโอคะยะมะ โดยเส้นทางนี้จะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นที่ย่านโบราณซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อน ธรรมชาติอันหลากหลาย เนินทรายมหัศจรรย์ วัดวาอารามที่โด่งดัง เต็มอิ่มกับความสุขด้วยเส้นทางนี้ สุดคุ้ม!! โดยใช้ Sanyo-San’in Area Pass (7 Days) เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน

เส้นทางแนะนำระยะเวลา 7 วัน

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) – ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) – วัดเอ็นเกียวจิ (Engyoji) – ย่านการค้าอุโอะโนะทะนะ (Uonotana Shopping Street) – ชิมอะคะชิยะกิ (Akashi-yaki) -สะพานอะคะชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) – พักในเมืองโอคะยะมะ (Okayama)btn-arrow
วันที่ 2 โอคะยะมะ (Okayama) – พิพิธภัณฑ์วะระเบะคัง (Warabekan Museum) – สวนคันนงอิน (Kannon-in Garden) – วัดคันนงอิน (Kannon-in Temple) – เนินทรายทตโตริ (Tottori Sand Dunes) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย (The Sand Museum) – ชายฝั่งอุระโดะเมะ (Uradome Coast) – พักในเมืองทตโทริ (Tottori)btn-arrow
วันที่ 3 ทตโตริ (Tottori) – พิพิธภัณฑ์โกโชอะโอยะมะ (Gōshō Aoyama Manga Factory) – สวนดอกไม้ฮะนะไคโร (Tottori Hanakairo Flower Park) – พิพิธภัณฑ์มิซุกิชิเงะรุ (Mizuki Shigeru Museum) – ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว (Nakaura Tairyo Fish Market) – หอคอยยุเมะมินะโตะ (Yume Minato Tower) – พักในเมืองทตโตริ (Tottori)btn-arrow
วันที่ 4 ทตโตริ (Tottori) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดะจิ (Adachi Museum of Art) – ปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle) – ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะ (Izumo Taisha Shrine) – พิพิธภัณฑ์อิซุโมะยุคโบราณ (Shimane Museum of Ancient Izumo) – ศาลเจ้าเบนเท็นจิมะและหาดอินะสะ (Bentenjima and Inasa Beach) – ทะมะทสึคุริอนเซ็น (Tamatsukuri Onsen) – พักในเมืองทะมะทสึคุริอนเซ็น (Tamatsukuri Onsen)btn-arrow
วันที่ 5 วันที่ 5 ทะมะทสึคุริอนเซ็น (Tamatsukuri Onsen)- เมืองเก่าทสึวะโนะ (Tsuwano Old Town) – ชมปลาคาร์ปที่ร้านขายข้าว (Koi carps at a rice shop) – ถนนโทโนะมาจิ (Tonomachi Street) – ศาลเจ้าไทโกะดะนิ อินาริ (Taikodani Inari Shrine) – ซากปราสาททสึวะโนะ (Tsuwano Castle Ruins) – รถจักรไอน้ำขบวนยะมะงุชิ (SL Yamaguchi Tsuwano) – พักในเมืองชินยะมะงุชิ (Shin-Yamaguchi)btn-arrow
วันที่ 6 ชินยะมะงุชิ (Shin-Yamaguchi) – ย่านร้านค้าอะคิโยะชิโด (Akiyoshido Shopping Street) – ถ้ำอะคิโยะชิโด (Akiyoshido Cave) – ที่ราบสูงอะคิโยะชิได (Akiyoshidai Plateau) – พักในเมืองโอคะยะมะ (Okayama)btn-arrow
วันที่ 7 โอคะยะมะ (Okayama) – ย่านเมืองเก่าคุระชิกิ (Kurashiki) – มิตซุยเอาท์เล็ต (Mitsui Outlet) – ถนนสายยีนส์ โคจิมะ (Kojima Jeans Street) – ภูเขาวะชุซัง (Mt. Washuzan) – สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport)btn-arrow
download

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2016