ภูมิภาค : โทโฮคุ (Tohoku)

โทโฮคุ Tohoku

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) คือภูมิภาคที่อยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอะโอโมริ (Aomori), จังหวัดอะคิตะ (Akita), จังหวัดอิวะเตะ (Iwate), จังหวัดมิยะงิ (Miyagi), จังหวัดยะมะงะตะ (Yamagata) และจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาชิระคะมิ (Shirakami) ที่มีความอุมสมบูรณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ส่วนอื่นยังมีความเป็นชนบท ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งทะเลสาบ น้ำตก อนเซ็นธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา จุดเด่นของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) อยู่ที่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลที่เป็นที่รู้จัก คือ เทศกาลแห่โคมไฟ

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) โดยส่วนมากจะเดินทางมาจากโตเกียว (Tokyo) ที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทย จากนั้นจึงต่อรถไฟชินคันเซ็นวิ่งเชื่อมไปยังแต่ละจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]

โทโฮคุ Tohoku
สภาพภูมิอากาศภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)