วันหยุดของ JNTO

วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพ (JNTO)

Date Day of the Week Holiday
Jan.1 Mon New Year’s Day
Jan.2 Tue New Year’s Holiday
Jan.3 Wed New Year’s Holiday
Mar.1 Thu. Makha Bucha Day
Apr.6 Fri. Chakri Day
Apr.13 Fri. Songkran Day
Apr.16 Mon. Songkran Day (In Lieu of 15th April)
May.1 Tue. National Labour Day
May.29 Tue. Visaka Bucha Day
Jul.27 Fri. Asarnha Bucha Day
Jul.30 Mon. H.M. King Vajiralongkorn’s Birthday (In Lieu of 28th July)
Aug.13 Mon. H.M.Queen Sirikit’s Birthday (In Lieu of 12th August)
Oct.15 Mon. H.M. the late King Bhumibol Adulyadej (In Lieu of 13th October)
Oct.23 Tue. Chulalongkorn Day
Dec.5 Wed. National Father Day
Dec.10 Mon. Constitution Day
Dec.31 Mon. Year End Holiday

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561

วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

หากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ตรงกับวันหยุดยาวที่ญี่ปุ่น ควรจองที่พักล่วงหน้า

ตารางด้านล่างแสดงวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

Date Day of the Week Holiday
Jan. 1 Mon. New Year’s Holiday
Jan. 8 Mon. Coming-Of-Age Day
Feb. 11 Sun. National Foundation Day
Mar. 21 Wed. Vernal Equinox Day
Apr. 29 Sun. Showa Day
May 3 Thu. Constitutional Memorial Day (Golden week)
May 4 Fri. Greenery Day (Golden Week)
May 5 Sat. Children Day (Golden Week)
Jul. 16 Mon. Marine Day
Aug. 11 Sat. Mountain Day
Sep. 17 Mon. Respect for the Aged Day
Sep. 23 Sun. Autumn Equinox Day
Oct. 8 Mon. Health & Sports Day
Nov. 3 Sat. Culture Day
Nov. 23 Fri. Labor Thanksgiving Day
Dec. 23 Sun. The Emperor’s Birthday

ข้อมูลอ้างอิงมาจาก Cabinet Office, Government of Japan
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561