เดินตามรอยศรัทธา ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2

วันนี้จะกล่าวถึงวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ได้แก่ วัด Todaiji ซึ่งเป็นวัดสำคัญของจังหวัดนาระ (Nara) จังหวัดนาระเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่นในช่วงปี 710-794 ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปยังเกียวโต จังหวัดนาระได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วย
ชื่อวัดโทไดจิ (Todaiji) มีความหมายว่า “มหาวิหารตะวันออก” วัดเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ภายในวัดโทไดจิยังเป็นที่เก็บสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกหลายชิ้น อีกทั้งยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเข้าชมได้ด้วย
พระใหญ่นาระไดบุตสึ (Nara Daibutsu)มีขนาดใหญ่ สูงถึง 15 เมตร หนักถึง 500 ตัน หล่อจากทองสัมฤทธิ์ เป็นปางนั่งขัดสมาธิ มีรัศมีสีทองเหลืองอร่ามอยู่ด้านหลัง ประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ขนาดใหญ่ จริงๆแล้ววิหารหลังเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อสมัยโบราณมีความกว้างขวางกว่าวิหารในปัจจุบันถึงกว่า 3 เท่า น่าเสียดายที่วิหารหลังเก่าถูกทำลายไปเนื่องจากเหตุไฟไหม้

ประวัติของพระพุทธรูปใหญ่ที่นารา

วัดโทไดจิแห่งนี้มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ซึ่งได้เริ่มสร้างครั้งแรกในสมัยเทมเปียวเนื่องด้วยมีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 1286 จักรพรรดิโชมุได้ทรงประกาศว่า ประชาชนควรร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อขอพรให้พระปกป้องตนเองจากภัยพิบัติ เพื่อขจัดปัดเป่าโรคระบาดร้ายที่คุกคามผู้คนในยุคนั้น เนื่องจากทรงมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปจะช่วยคุ้มครองให้พ้นทุกข์ได้ ด้วยแรงศรัทราจากทุกฝ่ายทำให้สร้างองค์พระใหญ่เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 1294 ต่อมาใน พ.ศ. 1295 ได้มีการจัดพิธีเบิกพระเนตรเพื่อฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ โดยมีพระภิกษุชาวอินเดียชื่อว่า Bodai-senna เป็นผู้ประกอบพิธี ตามบันทึกมีผู้มาร่วมพิธีประมาณ 10,00 คน

news-temples-2014-05
news-temples-2014-06
news-temples-2014-07
news-temples-2014-08
news-temples-2014-09

สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่องค์พระใหญ่นาราเท่านั้น แต่ยังมีซุ้มประตูไม้ขนานใหญ่ที่เรียกว่านันไดมง มีความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งซุ้มประตูไม้อันใหญ่ยักษ์นี้ถูกรูปแกะสลักยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตน รูปแกะสลักนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติร่วมกันกับประตูนันไดมง

ที่ด้านหน้าวิหารองค์พระใหญ่นาระจะมีตะเกียงสำริด 8 เหลี่ยมตั้งอยู่โดดเด่นกลางลานหน้าวิหาร ตะเกียงนี้สร้างมาพร้อมกับวัดนี้ทำให้อายุของตะเกียงนี้เท่ากับอายุของพระพุทธรูปองค์ใหญ่และที่สำคัญที่ลวดลายของตะเกียงที่สลักอยู่บานประตูตะเกียงนั้นจะมีรูปของผู้คนขับกล่อมดนตรีอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีในยุคเมื่อ 1,200 ปีก่อนได้ดี

และภายในวิหารไม้จะมีเสาอยู่เสาหนึ่ง มีรูเล็กๆอยู่ที่ด้านล่างของเสา จะมีคิวยืนต่อกันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เพื่อที่จะรอลอดรูนี้อยู่กันยาวเหยียด ซึ่งเสานี้จะมีรูที่ฐานมีขนาดเท่ากันกับรูจมูกของพระพุทธรูป เล่ากันมาว่าถ้าผ่านช่องเล็กนี้ได้จะมีแต่ความโชคดีสมความปรารถนา

และสิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของวัดโทไดจินี้ก็คือน้องกวางน้อยทั้งหลายที่เดินเล่นอยู้ในสวน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารกวางเหล่านี้

วัดโทไดจิ Todaiji (東大寺) 
ที่อยู่ 406-1 Zoshi-cho, Nara-shi, Nara
การเดินทาง จากสถานี Osaka-Numba โดยสารรถไฟ Kintetsu Nara Line ไปลงสถานี KintetsuNara ใช้เวลา37 นาที แล้วเดินอีก 30 นาที
วันปิดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
เวลาทำการ Daibutsuden Hall เปิดเวลา
– 8:00 ถึง 16:30 (พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธุ์)
– 8:00 ถึง 17:00 (มีนาคม)
– 7:30 ถึง 17:30 (เมษายน ถึง กันยายน)
– 7:30 ถึง 17:00 (ตุลาคม)Todaiji Museum เปิดเวลา 9:30 ถึงเวลาปิด Daibutsuden Hall
ค่าเข้าชม 500 yen500 yen (museum only)800 yen (museum and Daibutsuden Hall)
ขอพรเรื่อง เรื่องทั่วไป
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ http://www.todaiji.or.jp/english/index.html
เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น http://www.todaiji.or.jp/
เว็บไซต์ของ JNTO http://www.jnto.go.jp/eng/location/spot/shritemp/todaiji.html

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2014

จดหมายข่าวอื่นๆ