ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น
ข้อมูลการเดินทาง