ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล

  • ชื่อ-สกุล :
  • ชื่อบริษัท :
    (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
  • E-Mail :
  • เบอร์ติดต่อ :
  • ข้อความ :
  • * ปุ่มส่งข้อมูลจะปรากฎหลังจากที่กดยืนยัน reCAPTCHA


องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
Japan National Tourism Organization

หน่วยงานที่ทำหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเอกสาร แผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากสถานีสุขุมวิท ทางออก 1 เดิน 5 นาที
- รถไฟฟ้า BTS จากสถานีอโศก ทางออก 3 เดิน 8 นาที

Tel: 02 261 3525-6
Fax: 02 261 3529

เวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น.
- เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้บริการข้อมูลทางเคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่
- เวลา 09.00 – 17.00 น. รับเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยตัวเอง
( * เวลา 12.00 – 17.00 น. ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ )

หมายเหตุ : ตามกฎระเบียบอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ผู้มาติดต่อต้องแลกบัตรที่ประชาสัมพันธ์ก่อนขึ้นอาคาร


10th Floor Serm-Mit Tower 159
Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok 10110

- By MRT – 5 minute walk from Sukhumvit station exit no. 1
- By BTS – 8 minute walk from Asoke station exit no. 3

Tel: 02 261 3525-6
Fax: 02 261 3529

Office Hours : Mon-Fri 9 A.M. - 5 P.M.