ภูมิภาค : ชิโกะคุ (Shikoku)

ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku)คือ 1 ใน 4 เกาะหลักของญี่ปุ่น บริเวณรอบเกาะโอบล้อมด้วยทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) และมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime), จังหวัดคางาวะ (Kagawa), จังหวัดโทคุชิมะ (Tokushima) และจังหวัดโคชิ (Kochi) บนเกาะนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อากาศค่อนข้างอบอุ่นจึงมีพืชพักให้ทานได้ตลอดทั้งปี จุดเด่นบนเกาะนี้คือ มีอุด้งที่แสนอร่อยลือชื่อ มีเส้นทางปั่นจักรยาน มีโชยุที่เป็นรสชาติดั้งเดิม มีความเขียวชอุ่มของต้นไม้ในขุนเขา มีเส้นทางจาริกแสวงบุญที่ยาวนานถึง 1,200 ปีไปยังวัด 88 แห่ง ทั้งนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีมนต์เสน่ห์น่าค้นหา

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku) โดยสามารถจะเดินทางมาจากจังหวัดโอซาก้า (Osaka) หรือจังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka)ที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทย จากนั้นจึงต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดโอคะยะมะ (Okayama) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคชูโงะคุ (Chugoku) จากนั้นโดยสารรถไฟทั่วไปเข้าสู่ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku) นอกจากนี้ยังสามารถเดินท่องเที่ยวด้วยรถยนต์แบบสะดวกสบายเนื่องด้วยมีสะพานเชื่อมไปจากฝั่งเกาะฮอนชู (Honshu Island) ถึง 3 แห่ง

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]