ภูมิภาค : ชูโงะคุ (Chugoku)

ภูมิภาคชูโงะคุ (Chugoku) คือภูมิภาคทางริมขอบฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอคะยะมะ (Okayama), จังหวัดทตโตริ (Tottori), จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima), จังหวัดชิมะเนะ (Shimane) และจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโบราณซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อน โดยมีพื้นที่ภูเขาพาดผ่านกลางทำให้แบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่ด้านบนที่เรียกว่า ซันอิน (San’in) มีความเป็นชนบท ธรรมชาติ ติดทะเลญี่ปุ่น จุดเด่นคือ เนินทะเลทรายทตโตริ หมู่บ้านซามุไร และศาลเจ้าแห่งความรัก ส่วนด้านล่างที่เรียกว่า ซันโย (Sanyo) เป็นเมืองที่มีความเจริญ เด่นด้านวัดวาอารามที่โด่งดัง ศาลเจ้ากลางน้ำ ปราสาทที่เก่าแก่ และถ้ำโบราณ

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคชูโงะคุ (Chugoku)  โดยสามารถจะเดินทางมาจากจังหวัดโอซาก้า (Osaka) หรือจังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka)ที่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทย จากนั้นจึงต่อรถไฟชินคันเซ็นวิ่งเชื่อมไปภูมิภาคชูโงะคุ (Chugoku) ได้แก่จังหวัดโอคะยะมะ (Okayama) จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) และจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดทตโตริ (Tottori) และจังหวัดชิมะเนะ (Shimane)

[ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ]