ทำอย่างไรถ้าเกิดไม่สบาย หรือ อุบัติเหตุ ระหว่างเที่ยวอยู่ที่ญี่ปุ่น

mar20_injured_03
mar20_injured_01

แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากหมดสนุกเพราะอาการเจ็บป่วย หรือ เจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดระหว่างเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น แต่เรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น การพักผ่อนน้อย สภาพอากาศที่ไม่คุ้น หรืออุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะต่างๆ เป็นต้น ยิ่งอยู่ต่างประเทศที่ไม่คุ้นกับเส้นทาง และมีข้อจำกัดทางภาษาด้วยแล้ว
นอกจากประกันการเดินทางที่ควรทำจากประเทศไทยแล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าดีกว่า

วิธีรับมือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกะทันหันในประเทศญี่ปุ่น

mar20_injured_02
mar20_injured_04

หากระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น คุณหรือเพื่อนร่วมเดินทางเกิดเจ็บป่วย หรือเจออุบัติเหตุไม่คาดคิดแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตั้งสติ และติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดได้โดยวิธีดังนี้

 

1.ติดต่อแผนกต้อนรับ หรือแผนกบริการของโรงแรม

อธิบายอาการป่วย และให้ช่วยแนะนำหน่วยงานทางการแพทย์

 

2.ติดต่อจุดแนะนำการท่องเที่ยว(Tourist Information) หรือสถานีตำรวจ (Koban)

ช่วยแนะนำหน่วยงานทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้เคียง

 

3.ติดต่อประกันการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

กรณีที่คุณทำประกันการเดินทางไว้ สามารถโทรติดต่อไปยังบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำโรงพยาบาลให้

 

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลและความช่วยเหลือในการท่องเที่ยว (Japan visitor hotline)

หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 050-3816-2787 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่นรองรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ให้ช่วยแนะนำหน่วยงานทางการแพทย์

ประเภทของการบริการทางการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น

mar20_injured_07
mar20_injured_06

แพทย์จะพิจารณาว่าผู้ป่วยจะสมควรเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านใด ขึ้นอยู่กับความฉุกเฉิน และความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย

1.เข้าตรวจรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิก

หากอยู่ในช่วงเวลาทำการ ผู้ป่วยสามารถเข้าตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิก และหากอยู่ในช่วงนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่)
รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
https://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/mi_guide.html#search

ขั้นตอนการใช้บริการหน่วยงานแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิก

การลงทะเบียน
ขั้นตอนการรักษาจะต่างกันไปในแต่ละประเทศ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามข้อมูล และอาการก่อนเข้ารับการรักษา และสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ก่อนเข้ารับการรักษาได้

กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
สามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณเตรียมเผื่อไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_p7.pdf

เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และรับใบสั่งยา
กรุณาฟังอธิบายผลการตรวจให้ชัดเจน
ดาวโหลดบทสนทนาบอกอาการเจ็บป่วยได้ที่
https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_p8.pdf
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่รับรองผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ที่
https://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/emergency/mi_guide.html#search

ชำระค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะการเข้าตรวจการรักษาเท่านั้น ต้องชำระค่ายาต่างหากที่ร้านขายยา สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น คลินิกส่วนใหญ่จะรับเฉพาะเงินสด
*กรณีที่ทำประกับการเดินทาง การชำระเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน

นำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยา
ต้องชำระค่ายาต่างหากที่ร้านขายยา หรือโรงพยาบาลบางแห่งอาจะสั่งจ่ายยาที่โรงพยาบาลนั้นๆ

2.เข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลฉุกเฉิน

กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรเรียกรถพยาบาลเบอร์119 หรือยื่นข้อความด้านล่างนี้เพื่อให้คนญี่ปุ่นช่วยเรียกรถพยาบาลให้

救急車を呼んでください

(คิวคิวฉะ โอะ ยนเดะ คุดะไซ)

กรุณาเรียกรถพยาบาล

ขั้นตอนหลังจากที่รถพยาบาลเดินทางมาถึง

รถโรงพยาบาล
มาถึง

นำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด

รับการรักษา
ที่โรงพยาบาล

ชำระค่า
พยาบาล

กลับบ้าน

ข้อควรระมัดระวัง

ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาได้ บางครั้งอาจจะไม่ได้กรอกข้อมูลลงแบบสอบถามก่อน ดังนั้นควรจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณเตรียมเผื่อไว้ก่อน

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_p7.pdf

กรณีที่ผู้ป่วยมีอาหารเกี่ยวกับโรคหัวใจ และเป็นลมหมดสติ

mar20_injured_05

ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Automated External Defibrillator ) ไว้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เป็นลมหมดสติให้ฟื้นขึ้นมาได้ โดยจะติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นต้น สามารถดูคู่มือวิธีการใช้จากภาพประกอบได้ที่กล่อง

3.เข้าตรวจรักษาโดยไม่จำเป็นต้องใช้แพทย์

กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการรุนแรง หรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ สามารถเข้าไปซื้อยา หรือขอคำแนะนำจากเภสัชกรได้ที่ร้านขายยาทั่วไปในละแวกใกล้เคียง

*หากอยู่ในช่วงนอกเวลาทำการของเภสัชกร จะไม่สามารถซื้อยาบางรายการได้*

สำหรับใครที่วางแผนเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

สามารถศึกษาคู่มือการรับมือกับเหตุการณ์เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินได้ที่

https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_tai.pdf

ติดตามข้อมูล ที่เป็นแอคเคานท์ขององค์การส่งเสิรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   @JapanSafeTravel

[ เพจที่เกี่ยวข้อง ]
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้

[ เว็บไซต์เพิ่มเติม ]

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2020

จดหมายข่าวอื่นๆ