ข้อมูลสายการบิน

เที่ยวบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น

สายการบินฟูลเซอร์วิส

ออลนิปปอนแอร์เวย์ส

จาก สนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่

- โตเกียว (นาริตะ)

- โตเกียว (ฮาเนดะ)

เจแปน แอร์ไลน์

จาก สนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่

- โตเกียว (นาริตะ)

- นาโกย่า (ชูบุ)

- โตเกียว (ฮาเนดะ)

- โอซาก้า (คันไซ)

การบินไทย

จาก สนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่

- ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ)

- โตเกียว (ฮาเนดะ)

- โอซาก้า (คันไซ)

- โตเกียว (นาริตะ)

- นาโกย่า (ชูบุ)

- ฟุคุโอกะ

สายการบินโลว์คอสต์

นกสกู๊ต

จาก สนามบิน ดอนเมือง บินตรงสู่

- โตเกียว (นาริตะ)

พีช เอวิเอชั่น

จาก สนามบิน สุวรรณภูมิ บินตรงสู่

- โอกินาวะ (นาฮะ)

สกู๊ต

จาก สนามบิน ดอนเมือง บินตรงสู่

- โตเกียว (นาริตะ)

- โอซาก้า (คันไซ)

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

จาก สนามบิน ดอนเมือง บินตรงสู่

- ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ)

- โอซาก้า (คันไซ)

- โตเกียว (นาริตะ)

*** ไม่รวมเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างประเทศ ***

*** ไม่รวมเที่ยวบินร่วมระหว่างสายการบิน ***