แผนที่รถไฟพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในโตเกียว (Tokyo)

โตเกียว Tokyo

เมืองโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่รุ่งเรือง โตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและมีเอกลักษณ์ มีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่างย่านกินซ่า (Ginza), ชินจูกุ (Shinjuku) และ ชิบุย่า (Shibuya) เป็นต้น ในครั้งนี้ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามสถานีของเมืองโตเกียว ที่สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถไฟสายต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ Around Tokyo