1. เส้นทางรถไฟสายโกะโน (Gono Line), จังหวัดอะคิตะ (Akita) และจังหวัดอะโอโมริ (Aomori)

“เที่ยวแบบสบายบนรถไฟที่มีชื่อเสียงเรื่องของทิวทัศน์ลัดเลาะริมทะเลที่งดงาม
พร้อมเคล้าเสียงดนตรีที่เล่นสดบนรถไฟ”

9-cities-relax-with-family-01-gono-line

©JNTO

9-cities-relax-with-family-02-gono-line

©Akita Prefecture

เส้นทางรถไฟสายโกะโน (Gono Line) วิ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดอะโอโมริ (Aomori) กับจังหวัดอะคิตะ (Akita) เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร และมีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง โดยเฉพาะขบวนรถด่วนพิเศษ “รีสอร์ทชิราคามิ (Resort Shirakami)” มีดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นของไม้ ในระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามผ่านหน้าต่างรถไฟ เช่น มรดกโลกทางธรรมชาติอย่างทิวเขาชิราคามิซันจิ (Shirakami-Sanchi) และแผ่นหินเซนโจจิกิ (Senjojiki) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหินซ้อนกันลดหลั่นสวยงาม สมกับชื่อที่มีความหมายว่าเสื่อตาตามิ 1,000 แผ่นนั่นเอง นอกจากนี้ภายในขบวนรถยังมีการแสดงเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่า ทสึงะรุชามิเซ็น (Tsugaru Shamisen) อีกด้วย ซึ่งเสียงดนตรีอันไพเราะนี้ช่วยเพิ่มความสุนทรีย์ในการชมทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถไฟให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

[ รถไฟด่วนพิเศษ “Resort Shirakami” ]
ขอบเขตบริการเดินรถ อะคิตะ(Akita) – อะโอโมริ(Aomori)
ค่าโดยสาร มีค่าใช้จ่าย (ค่าโดยสารและค่าตั๋วประเภทระบุที่นั่ง)
วิธีการซื้อตั๋ว ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์บริการจำหน่ายตั๋วในสถานี หรือที่เรียกว่า “มิโดริโนะมาโดะงุจิ(Midori no Madoguchi)” หรือที่เครื่องขายตั๋วประเภทระบุที่นั่ง(ไม่มีบริการจำหน่ายตั๋วภายในขบวนรถไฟ)
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.jreast.co.jp/e/joyful/shirakami.html
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://www.jnto.or.th/newsletter/gonousen/
เส้นทางแนะนำ http://www.jnto.go.jp/eng/location/routes/g_route/golden_16.html

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2017

9 เมืองโดนใจ ผ่อนคลาย
กับครอบครัว 3 เจเนเรชั่น