9 เมืองโดนใจ ผ่อนคลายกับครอบครัว 3 เจเนเรชั่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งทัศนียภาพอันงดงามและอาหารที่ถูกปาก การท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งปู่ย่าตายายและหลานๆ ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นได้เป็นอย่างดี ในครั้งนี้จึงขอแนะนำ 9 เมืองโดนใจ ผ่อนคลายกับครอบครัว ที่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่จะไปเที่ยวพร้อมหน้ากันทั้งสามช่วงวัย

สำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทางแนะนำให้ใช้ดูข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใสสถานที่เที่ยว
http://www.japan-accessible.com/index.htm

[รายชื่อสถานที่แนะนำ]

* เรียงลำดับสถานที่จากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้