สนามบินนาฮะ (โอกินาวะ)

สนามบินนาฮะ (โอกินาวะ)

การเดินทางเข้าเมืองและบริการต่างๆของสนามบิน

สนามบินนาฮะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองนาฮะ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวะ จากสนามบิน เดินทางเข้าตัวเมืองใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที โดยรถไฟโมโนเรล รถบัส หรือรถแท๊กซี่

การเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถบัส

เดินทางโดยรถTaxi

เช่ารถขับด้วยตัวเอง

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว

การแลก
Japan Rail Pass

จุดบริการ
Free Wi-Fi 

การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การจัดส่ง
กระเป๋าเดินทาง

จุดบริการรับ-ฝาก
สัมภาระ

ร้านอาหาร
และร้านขายของ

การเดินทาง

โดยรถไฟ

บริษัทรถไฟ Yui Rail

จากสนามบิน มีรถไฟโมโนเรลสาย Yui Rail ให้บริการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองนาฮะ ใช้เวลาเดินทางแค่เพียง 27 นาทีไปยังสถานี Shuri (ราคา 330 เยน) ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟโมโนเรล

ทางเดินเชื่อมไปยังสถานีรถไฟโมโนเรลตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยรถไฟโมโนเรลเที่ยวแรกออกจากสนามบินเวลา 6.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกจากสนามบินเวลา 23.30 น.

www.yui-rail.co.jp/en/guide.html

กลับสู่ด้านบน

โดยรถบัส

รถบัส

จากสนามบินมีรถบัสโดยสารประจำทาง มีหลายสาย ให้บริการไปยังสถานที่ต่าง ๆ บนเกาะหลักของโอกินาว่า ป้ายรถเมล์ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 หน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน

โดยรถ Taxi

รถ Taxi

มีรถแท็กซี่ให้บริการ จุดขึ้นรถอยู่บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน

เช่ารถขับด้วยตัวเอง

เช่ารถขับด้วยตัวเอง

ที่สนามบินมีเคาน์เตอร์รถเช่าจากหลากหลายบริษัท เช่น NIPPON Rent a Car / TOYOTA Rent a Car / OTS Rent a Car / ORIX Rent a Car เป็นต้น

นอกจากนี้ บางบริษัทมีบริการรถชัตเติลบัส ให้บริการรับส่งระหว่างสำนักงานบริษัทรถเช่าและสนามบิน

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้โดยตรงที่เคาน์เตอร์ของแต่ละบริษัท

กลับสู่ด้านบน

บริการต่างๆ ของสนามบิน

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center : TIC)

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 - 21:00 น. สามารถรับข้อมูลการท่องเที่ยว มีทั้งแผนที่และโบรชัวร์ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สื่อสารได้หลายภาษาคอยให้คำแนะนำ

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการ Free Wi-Fi

จุดบริการ Free Wi-Fi

สนามบินมีให้บริการ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลับสู่ด้านบน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

มีจุดบริการแลกเงินอยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1

กลับสู่ด้านบน

บริการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

การจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

ในสนามบินมีเคาน์เตอร์ของบริษัทหลายแห่ง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารในประเทศ

กลับสู่ด้านบน

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

จุดบริการรับ-ฝากสัมภาระ

ตู้ล็อคเกอร์แบบหยอดเหรียญตั้งอยู่ที่ชั้น 1 2 และ 3

กลับสู่ด้านบน

ร้านอาหารและร้านขายของ

ร้านอาหารและร้านขายของ

มีบริการร้านอาหารและร้านค้าต่างๆภายในสนามบิน ตรวจสอบรายชื่อและที่ตั้งในลิงค์ด้านล่าง

กลับสู่ด้านบน