การคมนาคม

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการคมนาคมที่หลากหลายและมีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมทางรถไฟที่ให้บริการทั่วถึงและตรงเวลา รถไฟจึงเป็นคมนาคมหลักที่ญี่ปุ่นใช้ในการเดินทาง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น(JNTO) จึงได้รวบรวมข้อมูลการคมนาคมแต่ละประเภทเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลพร้อมวางแผนหรือกำลังจะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น