บัตรโดยสาร “JAPAN RAIL PASS” เปิดจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้ววันนี้ (ระยะทดลองจำหน่าย)

เจแปนเรลพาส (JAPAN RAIL PASS) คือพาสที่บริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัทในเครือ JR (JR Group) ร่วมมือกันและนำเสนอขึ้นมา ให้สามารถท่องเที่ยวไปทุกแห่งหนทั่วญี่ปุ่นได้โดยทางรถไฟในราคาประหยัดที่สุด ที่ผ่านมาบัตร JAPAN RAIL PASS นี้จะมีจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่วันนี้สามารถซื้อบัตรโดยสารชนิดนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วเช่นกัน ซึ่งจะขอแนะนำข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

คุณสมบัติผู้ซื้อ

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศด้วย “วีซ่าระยะสั้น (Temporary Visitor) ” (*) นักท่องเที่ยว
* ผู้ซื้อจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (passport) ที่ออกโดยประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อซื้อ JAPAN RAIL PASS
* JAPAN RAIL PASS สามารถใช้ได้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง (passport) ที่ออกโดยประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ)

ระยะเวลาการจัดจำหน่ายและอายุการใช้งาน

 • ระยะเวลาจัดจำหน่าย: 8 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
 • อายุการใช้งาน :
  • PASS ประเภท 7 วัน ใช้งานได้ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 – 6 เมษายน 2561
  • PASS ประเภท 14 วัน ใช้งานได้ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 – 13 เมษายน 2561
  • PASS ประเภท 21 วัน ใช้งานได้ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 – 20 เมษายน 2561

ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS

ประเภท กรีน (Green-type) ธรรมดา (Ordinary-type)
ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
แบบ 7 วัน 44,000 เยน 22,000 เยน 33,000 เยน 16,500 เยน
แบบ 14 วัน 71,000 เยน 35,500 เยน 52,000 เยน 26,000 เยน
แบบ 21 วัน 90,000 เยน 45,000 เยน 65,000 เยน 32,500 เยน

* ผู้ที่อายุระหว่าง 6-11 ปี ณ วันที่ทำการซื้อพาส สามารถซื้อได้ในราคาสำหรับเด็ก

สถานที่จำหน่าย JAPAN RAIL PASS

สถานีรถไฟ สำนักงานจำหน่าย เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ซัปโปโร (Sapporo) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ JR
(JR Information Desk)
8:30-19:00
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (ตะวันออก)
(Travel Service Center (East) )
10:00-19:30 10:00-18:00
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (ใต้)
(Travel Service Center (South) )
10:00-20:00
สนามบินนิวชิโตเซะ
(New-Chitose Airport)
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ JR
(JR Information Desk)
8:30-19:00
เซนได (Sendai) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(Travel Service Center)
10:00-19:00 (Mon-Sat)
10:00-18:00 (Sun &Hols)
นีงะตะ (Niigata) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(Travel Service Center)
10:00-19:00 10:00-17:00
สนามบินนาริตะ อาคาร 1
(Narita Airport Terminal 1)
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว JR EAST
(JR EAST Travel Service Center)
8:15-19:00
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Office)
6:30-8:15, 19:00-21:45
สนามบินนาริตะ อาคาร 2-3
(Narita Airport Terminal 2-3)
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว JR EAST
(JR EAST Travel Service Center)
8:15-20:00
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Office)
6:30-8:15, 20:00-21:45
โตเกียว (Tokyo) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว JR EAST (ประตูทางออกทิศเหนือ มารุโนะอุจิ)
(JR EAST Travel Service Center (Marunouchi North) )
7:30-20:30
ชินจุกุ (Shinjuku) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว JR EAST (ประตูทิศใต้ใหม่)
(JR EAST Travel Service Center (New South Gate) )
8:00-19:00
สนามบินฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
(Haneda Airport
International Terminal)
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว JR EAST (ช่องจำหน่ายตั๋ว/แผนกต้อนรับขาเข้า ของ Tokyo Monorail ชั้น 2)
JR EAST Travel Service Center
(Tokyo Monorail 2F Ticket Gate/Arrival lobby)
7:45-18:30
โยโกฮามะ (Yokohama) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(Travel Service Center)
10:00-20:00 10:00-19:00
นาโกย่า (Nagoya) สำนักงานแลกบัตรเจแปนเรลพาส
(JAPAN RAIL PASS Exchange Office)
10:00-19:00
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Office)
6:00-10:00, 19:00-23:00
สำนักงาน JR Tokai Tour Nagoya
(JR Tokai Tours Nagoya Office)
9:00-19:30
สำนักงาน ณ ประตูทางเข้าฝั่งฮิโระโคะจิ ของสถานี JR Tokai Tours Nagoya
(JR Tokai Tours Nagoya Station Hirokoji Entrance Office)
11:00-19:00 11:00-18:00
โอซาก้า (Osaka) สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร (ประตูกลาง หมายเลข 12, 13)
(Ticket Office, Central NO.12,13)
5:30-23:00
สนามบินคันไซ
(Kansai Airport)
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Office)
5:30-23:00
ฮิโรชิมะ (Hiroshima) สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร
(Ticket Office)
5:20-23:00
ทากามะทสึ (Takamatsu) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(Travel Service Center)
10:00-18:00 10:00-17:00
ฮะคะตะ (Hakata) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(Travel Service Center)
10:00-20:00 (Mon-Sat)
10:00-18:00 (Sun &Hols)
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร JR-Kyushu
(JR-KYUSHU Ticket Office)
7:00-23:00

* การขอแลกคืนเงิน (refund) สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขายเท่านั้น และหากทำการซื้อ JAPAN RAIL PASS โดยชำระด้วยบัตรเครดิต จะสามารถขอแลกคืนเงินได้ที่สำนักงานขายของบริษัทเดียวกันกับที่ซื้อไปเท่านั้น *มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาพาสที่ซื้อ

ขอบเขตการใช้งานและสิทธิพิเศษ

 • JAPAN RAIL PASS มีอายุการใช้งานตามประเภทของพาสคือประเภท 7 วัน, 14 วัน, และ 21 วันติดต่อกัน โดยเริ่มนับจากวันแรกที่เริ่มใช้พาส
  *และเมื่อมีการระบุวันที่เริ่มใช้ลงในพาสแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • JAPAN RAIL PASS ให้คุณสามารถใช้บริการโดยสารรถไฟ รถบัส และเรือเฟอร์รี่ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับผู้ถือพาสประเภทธรรมดาจะสามารถใช้โดยสารได้กับที่นั่งชั้นธรรมดาเท่านั้น แต่สำหรับผู้ถือพาสประเภทกรีนจะสามารถเลือกโดยสารกับที่นั่งชั้นกรีนคาร์หรือที่นั่งชั้นธรรมดาก็ได้

รถไฟ

รถไฟของบริษัทในเครือJRทั้งหมด: รถไฟชินคังเซ็น (ยกเว้น “โนโซมิ (NOZOMI) ” และ “มิซุโฮะ (MIZUHO) ”) , รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วน, รถไฟเร็ว, รถไฟธรรมดา และ BRT (สงวนสิทธิ์การใช้พาสในรถไฟบางขบวน)

* สามารถใช้กับ Tokyo Monorail ได้

* รถไฟสายอะโออิโมริ (Aoimori Railway) ระหว่างอะโอโมริ (Aomori) –ฮาชิโนะเฮะ (Hachinohe) ใช้ได้กับรถไฟธรรมดาและรถไฟเร็วที่ครอบคลุมในเส้นทางระหว่างฮาชิโนะเฮะ (Hachinohe) – อะโอโมริ (Aomori) , ระหว่างอะโอโมริ (Aomori) – โนะเฮะจิ (Noheji) , และระหว่างฮาชิโนะเฮะ (Hachinohe) – โนะเฮะจิ (Noheji) โดยจะไม่ครอบคลุมการเดินทางในกรณีที่ลงรถไฟที่สถานีใดๆ ภายในเส้นทางดังกล่าวนอกจากอะโอโมริ (Aomori) , โนะเฮะจิ (Noheji) หรือฮาชิโนะเฮะ (Hachinohe)

* รถไฟ IR อิชิคะวะ (IR Ishikawa Railway) ระหว่างคะนะซะวะ (Kanazawa) – ทสึบะตะ (Tsubata) ใช้ได้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาเฉพาะกรณีที่เดินทางครอบคลุมตลอดเส้นทางระหว่างสถานี 2 นี้ โดยจะไม่ครอบคลุมการเดินทางในกรณีที่ลงรถไฟที่สถานีใดๆ ภายในหรือภายนอกเส้นทางดังกล่าวนอกจากคะนะซะวะ (Kanazawa) หรือทสึบะตะ (Tsubata)

* รถไฟไอโนะคาเซะโทยามะ (Ainokaze Toyama Railway) ระหว่างโทยามะ (Toyama) – ทาคาโอกะ (Takaoka) ใช้ได้กับรถไฟธรรมดาเฉพาะกรณีที่เดินทางครอบคลุมตลอดเส้นทางระหว่างสถานี 2 แห่งนี้ โดยจะไม่ครอบคลุมการเดินทางในกรณีที่ลงรถไฟที่สถานีใดๆ ภายในหรือภายนอกเส้นทางดังกล่าวนอกจากโทยามะ (Toyama)  หรือทาคาโอกะ (Takaoka)

รถบัส

รถบัสสายท้องถิ่นของบริษัท JR Bus (ยกเว้นสายท้องถิ่นบางส่วน) อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่สามารถใช้โดยสารได้ในบางเส้นทาง (บริษัท JR Bus = JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bas Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus)

* ไม่สามารถใช้โดยสารกับเส้นทางรถบัสด่วนของบริษัท JR Bus ได้

เรือเฟอรี่

JR-WEST Miyajima Ferry ที่วิ่งระหว่างมิยะจิมะ (Miyajima) – มิยะจิมะกุจิ (Miyajimaguchi)

* ไม่ครอบคลุมสำหรับโดยสารเรือ Hydrofoil ของบริษัทJR KYUSHU ที่ให้บริการระหว่างฮะคะตะ (Hakata) – ปูซาน (Busan) ประเทศเกาหลี ได้

ข้อควรระวัง

 • JAPAN RAIL PASS สามารถใช้ได้กับบุคคลที่มีชื่อระบุอยู่บนพาสเท่านั้น ในการใช้พาสนี้จะต้องพกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตติดตัวไว้เสมอ และพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ/ผู้ควบคุมรถไฟเมื่อมีการเรียกตรวจ
 • ท่านไม่สามารถซื้อ JAPAN RAIL PASS ซึ่งระบุระยะเวลาการใช้งานซ้ำซ้อนกับ JAPAN RAIL PASS ที่ได้ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้
 • JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้โดยสารสำหรับที่นั่งใดๆทั้งแบบระบุที่นั่งและไม่ระบุที่นั่งบนขบวนรถไฟ “โนโซมิ (Nozomi) ” และ “มิซุโฮะ (Mizuho) ” ของ ”โทไกโด (Tokaido) ”, “ซันโย (Sanyo) ” และ”คิวชู (Kyushu) ” ชินคังเซ็นได้ ผู้ถือพาสสามารถโดยสารขบวนรถไฟ “ฮิคาริ (Hikari) ”, “ซากุระ (Sakura) ”, “โคดามะ (Kodama) ” และ “ทสึบาเมะ (Tsubame) ” แทนได้
 • หากผู้ถือพาสใช้รถไฟขบวน “โนโซมิ (Nozomi) ” หรือ “มิซุโฮะ (Mizuho) ” จะต้องชำระค่าโดยสารหลักและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษเพิ่ม และหากโดยสารที่นั่งชั้นกรีนคาร์ จะมีค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์เพิ่มเติมด้วย
 • นอกจากนี้หากใช้ตู้ Gran Class ของโทโฮคุชินคังเซ็น (Tohoku Shinkansen) , ฮอกไกโดชินคังเซ็น (Hokkaido Shinkansen) , และโฮคุริคุชินคังเซ็น (Hokuriku Shinkansen) ต้องชำระค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และค่าโดยสารชั้น Gran Class เพิ่มเติม
 • ในกรณีที่โดยสารรถไฟ JR บนสายรถไฟของบริษัทเอกชน จะต้องชำระค่าโดยสารเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระยะทางที่ใช้บนเส้นทางนั้น เนื่องจากในบางกรณีรถไฟ JR อาจใช้เส้นทางของสายรถไฟบริษัทเอกชนสำหรับบริการรถไฟวิ่งตรง