บัตรเหมาจ่ายรถไฟแบบใหม่ของภูมิภาคคันโต “JR TOKYO Wide Pass”

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 58 เป็นต้นไป บริษัท JR East เริ่มวางจำหน่ายบัตรเหมาจ่ายการเดินทางด้วยรถไฟ JR สำหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวญี่ปุ่น “JR TOKYO Wide Pass”

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตรนี้โดยสารรถไฟชินคังเซ็น รถไฟด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่ง(Reserved Seat) และรถไฟ JR ในเขตคันโตที่กำหนดไว้ได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับบัตรส่วนลด “JR Kanto Area Pass” ที่เคยมีจำหน่ายในอดีต แต่บัตร “JR TOKYO Wide Pass” นี้มีการขยายพื้นที่ใช้งานให้ครอบคลุมให้กว้างออกไปอีก นับเป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟฉบับปรับปรุงใหม่ที่ใช้ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนั่นเอง

The JR TOKYO Wide Pass Usage Area

ตัวอย่างสถานที่เที่ยวในภูมิภาคคันโตที่สามารถเดินทางไปเที่ยวชมโดยใช้บัตร “JR TOKYO Wide Pass” ได้ เช่น

 • บ้านเมืองอันทันสมัยในกรุงโตเกียว
 • ภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีธรรมชาติที่สวยงาม
 • Kamakura (คามะคุระ) วัดพระใหญ่ (ปิดบรูณะอง์พระใหญ่ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2016 หลังจากนั้นเปิดปกติ)
 • พักผ่อนเมืองตากอากาศที่ Karuizawa (คะรุอิซาวะ) พร้อมแหล่งช็อปปิ้งเป็นเอาท์เลทขนาดใหญ่
 • Yokohama (โยโกฮามะ) เป็นเมืองท่าเรือและทันสมัยห่างจากโตเกียวเพียง 30 นาที
 • Chiba (ชิบะ) ที่ตั้งของดิสนีย์รีสอร์ทและนาริตะ
 • Nikko (นิกโก้) วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมน้ำตกและทะเลสาบ
 • Nagano (นากาโนะ) จังหวัดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอนเซ็นติดอันดับได้แก่ Kusatsu Onsen (คุซัทสึ อนเซ็น) เป็นอนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น
 • และอื่นๆอีกมากมายตามรายชื่อสถานทีที่ครอบคลุมในแผนที่ข้างต้น

Kusatsu Onsen

Fuji

Yokohama

Nikko

ชื่อพาส “JR TOKYO Wide Pass”
บริเวณที่ใช้พาสได้ ในเขตคันโต
ระยะเวลาการใช้บัตร สามารถใช้ได้ 3 วันต่อเนื่อง
ราคา สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป  10,000 เยน
เด็กอายุ 6 – 11 ปี 5,000 เยน
ข้อกำหนดการซื้อ บัตรเหมาจ่ายการเดินทางด้วยรถไฟที่จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังประเทศญี่ปุ่นพร้อมหนังสือเดินทางของประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น
สถานที่จำหน่าย
 • Narita Airport Terminal 1
 • Narita Airport Terminal 2-3
 • Haneda Airport International Terminal
 • สถานี JR ต่อไปนี้
  Tokyo, Shinagawa, Ueno, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Yokohama, MIto
ขอบเขตการเดินทาง
JR TOKYO Wide Pass
ใช้สำหรับการเดินทางจากสนามบินนาริตะและฮาเนดะเข้าสู่ตัวเมืองโตเกียว
และสายการเดินทางพิเศษที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มจาก JR ได้แก่

 • JR East Lines ตลอดสาย
 • Tokyo Monorail ตลอดสาย
 • Izu Kyuko Line ตลอดสาย
 • Fujikyu Railway ตลอดสาย
 • Joshin Dentetsu Line ตลอดสาย
 • Saitama New Urban Transit Line (New Shuttle) – between Omiya and the Railway Museum• JR East lines and Tobu Railway lines: the Nikko, the SPACIA Nikko, the Kinugawa, and the SPACIA Kinugawa พื้นที่ที่ขยายเพิ่มเติม เมื่อเทียบกับ JR Kanto Area Pass:
 • Joetsu Shinkansen ใช้เดินทางไป GALA-Yuzawa ได้ (หมายเหตุ สำหรับการเดินทางระหว่างสถานี Echigo Yuzawa และสถานี GALA Yuzawa นั้น ใช้บัตรนี้ได้เฉพาะระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2015 ถึง 8 พฤษภาคม 2016 เท่านั้น)
 • Tokyo Waterfront Area Rapid Transit Rinkai Line (ไปโอไดบะได้)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรณีที่อายุการใช้งานของ Pass ไม่ซ้ำซ้อนกัน สามารถซื้อได้หลายใบ
 • สถานี Gala Yuzawa เปิดบริการเฉพาะฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ : https://www.jreast.co.jp/e/tokyowidepass/

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2015

จดหมายข่าวอื่นๆ