JR EAST PASS ขึ้นรถไฟ JR EAST ได้ไม่จำกัด 5 วัน

JR EAST PASS เป็นบัตรโดยสารรถไฟราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตนอกเหนือจากญี่ปุ่น และพำนักระยะสั้นในญี่ปุ่นไม่เกิน 90 วัน ซึ่งสามารถใช้เดินทางด้วยรถไฟแบบไม่จำกัดภายในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างสุดคุ้ม และนอกเหนือจากรถไฟของ JR ยังสามารถขึ้นรถไฟสายอื่นได้อีกด้วย JR EAST PASS แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Tohoku Area และ Nagano-Niigata Area สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปได้อย่างง่ายดาย

สำหรับ JR EAST PASS ทั้ง 2 ชนิด สามารถซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น อาทิ ประเทศไทย หรือจะซื้อในประเทศญี่ปุ่นก็ได้เช่นกัน โดยราคาจะแตกต่างกันตามสถานที่จำหน่าย สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการซื้อได้จากข้อมูลต่อไปนี้

JR EAST PASS (Tohoku area)

jr-east-03
อายุการใช้งาน : ใช้ได้แบบอิสระ 5 วัน ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เริ่มใช้
* วันที่เริ่มใช้ สำหรับการซื้อในต่างประเทศ ให้นับวันที่ทำการแลก ส่วนการซื้อในประเทศ คือวันที่ทำการซื้อ
ราคาจำหน่าย : ซื้อจากต่างประเทศ
ผู้ใหญ่ 19,000 เยน /เด็ก 9,500 เยน
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ 20,000 เยน /เด็ก 10,000 เยน
พื้นที่หลักที่ใช้งานได้ : สามารถใช้ได้ทั้ง 6 จังหวัดในเขตภูมิภาคโทโฮคุ [อะโอโมริ (Aomori), อะคิตะ (Akita), อิวะเตะ (Iwate), ยะมะงะตะ (Yamagata), มิยะงิ (Miyagi), ฟุคุชิมะ (Fukushima)] และโตเกียว (Tokyo), ชิบะ (Chiba), คะนะงะวะ (Kanagawa) และ นีงะตะ (Niigata)
เส้นทางหลักที่สามารถโดยสารได้ : สามารถใช้โดยสารได้อย่างอิสระในพื้นที่(Free Area)ที่ระบุไว้ กับรถไฟด่วนพิเศษ(รวมถึงชินคังเซ็น) ขบวนด่วน และขบวนธรรมดาแบบระบุที่นั่ง (ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen ได้)
・สาย JR East
・สาย Izu kyuko
・สาย Aoimori Tetsudo
・สาย Iwate Ginga Tetsudo
・Tokyo Monorail
・Sendai Kuko Testsudo
・Special Nikko และ Special Kinugawa : ขบวน Limited Express ระหว่างสาย JR East และ Tobu Tetsudo
※ รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบในเว็บไซต์ หรือ สอบถามบริษัทตัวแทนจำหน่าย

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

jr-east-04
อายุการใช้งาน : ใช้ได้แบบอิสระ 5 วัน ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เริ่มใช้
* วันที่เริ่มใช้ สำหรับการซื้อในต่างประเทศ ให้นับวันที่ทำการแลก ส่วนการซื้อในประเทศ คือวันที่ทำการซื้อ
ราคาจำหน่าย : ซื้อจากต่างประทศ
ผู้ใหญ่ 17,000 เยน /เด็ก 8,500 เยน
ซื้อในประเทศ
ผู้ใหญ่ 18,000 เยน /เด็ก 9,000 เยน
พื้นที่หลักที่ใช้งานได้ : สามารถใช้ได้ใน จังหวัดนีงะตะ (Niigata), นะงะโนะ (Nagano), กุมมะ (Gunma), ไซตะมะ (Saitama), อิบะระกิ (Ibaraki), โตเกียว (Tokyo), คะนะงะวะ (Kanagawa) และ ยะมะนะชิ (Yamanashi)
เส้นทางหลักที่สามารถโดยสารได้ : สามารถใช้โดยสารได้อย่างอิสระในพื้นที่(Free Area)ที่ระบุไว้ บนรถไฟด่วนพิเศษ(รวมถึงชินคังเซ็น) ขบวนด่วน และ ขบวนธรรมดาแบบระบุที่นั่ง (ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen ได้)
・สาย JR East
・สาย Izu kyuko
・Hokuetsu Express
・Echigo Tokimeki Tetsudo: ระหว่าง Arai – Naoetsu
・Tokyo Monorail
・Spacia Nikko และ Spacia Kinugawa : ขบวน Limited Express ระหว่างสาย JR East และ Tobu Tetsudo
※ รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบในเว็บไซต์ หรือ สอบถามบริษัทตัวแทนจำหน่าย
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ):  http://www.jreast.co.jp/e/eastpass_t/index.html
(JR EAST)
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ): http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/discount/railways.html (JNTO)

วิธีการซื้อ

ซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย หรือจากเว็บไซต์ของ JR EAST สามารถซื้อหลังจากที่เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ได้เช่นกัน แต่ควรซื้อก่อนเดินทางออกจากเมืองไทยจะดีกว่า

เว็บไซต์
Japan Rail Pass (Thailand) (ภาษาอังกฤษ)
JR EAST Online Booking (ภาษาอังกฤษ)

ถ้าซื้อจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายจะได้รับใบสำหรับแลกพาส ถ้าซื้อทางออนไลน์จะได้รับหมายเลขการจอง เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้ว ให้นำไปแลกเป็น JR EAST PASS ตามจุดที่กำหนดไว้ เช่น JR EAST Travel Service Center, Information Center, View Plaza โดยจะเริ่มนับการใช้งาน 14 วัน เริ่มวันแรกตั้งแต่วันที่ทำการแลกพาส ต้องแสดงพาสปอร์ต(ไม่สามารถใช้สำเนาได้) และใบแลกพาส หรือ หมายเลขการจอง สำหรับการซื้อในญี่ปุ่นนอกเหนือจากพาสปอร์ต จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินขากลับ และแผนการเดินทาง ทั้งนี้จุดจำหน่ายและจุดทำการแลกอาจจะไม่ใช่จุดเดียวกัน

※ รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบในเว็บไซต์ หรือ สอบถามบริษัทตัวแทนจำหน่าย

วิธีการใช้

ไม่สามารถใช้ผ่านทางประตูทางเข้าอัตโนมัติได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจพาสและจึงเดินผ่านเข้าออกได้ ภายใน 14 วันหลังจากเริ่มใช้ สามารถเลือกใช้ได้อิสระ จำนวน 5 วัน วันที่เริ่มใช้วันแรก ให้เจ้าหน้าที่สถานีประทับตราปั๊ม โดยจะได้รับตราปั๊มทั้งหมด 5 ดวง นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน ไม่สามารถซื้อพาสใบเดิมเพิ่มได้

※วิธีการซื้อแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่

[ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ]
JR EAST JAPAN RAILWAY COMPANY (ภาษาอังกฤษ)

จดหมายข่าวอื่นๆ