ชวนเดินเล่นรอบพระราชวังอิมพีเรียลใจกลางกรุงโตเกียว

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น นับเป็นเรื่องน่าประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคน  ซึ่งพระราชวังอิมพีเรียลอันเป็นที่ประทับของทั้งสองพระองค์นั้นอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวนี่เอง และส่วนหนึ่งยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้อีกด้วย

จึงอยากขอแนะนำให้ลองไปเดินเล่นภายในและบริเวณรอบๆพระราชวังที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้กัน

เกี่ยวกับพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีสำคัญๆอีกด้วย

ธรรมชาติอันงดงามของญี่ปุ่นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีภายในพระราชวังอิมพีเรียล ในฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั่ง และในฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยสดงดงาม นอกจากนี้ในปัจจุบัน “เส้นทางวิ่งรอบพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace Running Course)” ยังได้รับความนิยมว่าเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์จากเหล่านักวิ่งอีกด้วย

การเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียล

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

สำหรับการเข้าชมภายในพระราชวังอิมพีเรียลนั้น สามารถทำการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือมาต่อแถวรอลงทะเบียนที่ด้านหน้าพระราชวังในวันที่ต้องการเข้าชม การเดินชมภายในนั้น จะต้องชมอาคารต่างๆ รวมถึงพระตำหนักที่ประทับจากภายนอกเท่านั้น โดยต้องมีเจ้าหน้านำทางไป (ใช้เวลาในการเดินชมทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ระหว่างเดินชมจะมีบริการบรรยายแนะนำข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกที่หาซื้อได้ภายในบริเวณพระราชวังอิมพีเรียลเท่านั้นไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

การเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียลสำหรับบุคคลทั่วไป
วันและเวลา วันละ 2 รอบ
-รอบเช้าเริ่มเวลา 10:00 น.
-รอบบ่ายเริ่มเวลา 13:30 น.
(จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละประมาณ 500 คน)
คุณสมบัติผู้เข้าชม อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
สำหรับผู้อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์จะต้องเดินทางมากับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น
มีการตรวจพาสปอร์ตในวันเข้าชมด้วย
วิธีการลงทะเบียน [1] ลงทะเบียนล่วงหน้า
(จำกัดจำนวนรอบละประมาณ 200 คน)
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือติดต่อด้วยตนเอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://sankan.kunaicho.go.jp/english/guide/koukyo.html
[2] เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองในวันที่จะเข้าชม
(จำกัดจำนวนรอบละประมาณ 300 คน)
มีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าประตูคิเคียวมง (Kikyo-mon Gate)
โดยสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าชมรอบเช้า จะทำการแจกบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.
และสำหรับรอบบ่ายจะเริ่มแจกบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
หากไม่ได้รับบัตรนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม
วันที่ไม่เปิดให้เข้าชม อาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://sankan.kunaicho.go.jp/english/index.html

สวนตะวันออกแห่งพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace East Garden)

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

© Yasufumi Nishi / © JNTO

พื้นที่ฝั่งตะวันออก