เปิดประสบการณ์การเดินทางอันสุดแสนประทับใจไปกับทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น โดยใช้บัตรส่วนลดโดยสารรถไฟ Sanyo-San’in Area Pass คุณจะได้สนุกสนานกับเดินทางในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟและรถบัสและเรือ ไปพร้อมกับท่องเที่ยวสถานที่สวยงาม ของจังหวัดโอซาก้า เฮียวโงะ โอคะยะมะ ยะมะงุชิ ฮิโรชิมะ และฟุคุโอกะ

ระยะเวลาการเดินทาง 7 วัน

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) – ฮิเมจิ (Himeji) -โกเบ (Kobe) – พักในเมืองโอซาก้า (Osaka) btn-arrow
วันที่ 2 โอซาก้า (Osaka) – โอคะยะมะ (Okayama) – เมืองคุระชิกิ (Kurashiki)- พักในเมืองโอคะยะมะ (Okayama)btn-arrow
วันที่ 3 โอคะยะมะ (Okayama) – เมืองโอโนมิจิ (Onomichi) – ฮิโรชิมะ (Hiroshima) – พักในเมืองฮิโรชิมะ (Hiroshima)btn-arrow
วันที่ 4 ฮิโรชิมะ (Hiroshima) – เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) – อิวะคุนิ (Iwakuni) – พักในเมืองฮิโรชิมะ (Hiroshima)btn-arrow
วันที่ 5 ฮิโรชิมะ (Hiroshima) – วัดรุริโคจิ (Rurikoji Temple) – ยุดะอนเซ็น (Yuda Onsen) – พักในเมืองยะมะงุชิ (Yamaguchi)btn-arrow
วันที่ 6 ยะมะงุชิ (Yamaguchi) – เมืองชิโมโนเซกิ (Shimonoseki) – เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) – พักในเมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka)btn-arrow
วันที่ 7 ฟุคุโอกะ (Fukuoka) – ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) – ย่านเทนจิน (Tenjin)และนากาสุ (Nakasu) –

btn-arrowพักในเมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka) หรือ เดินทางไปสนามบินฟุคุโอกะ

download

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2016