การเดินทาง

เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) , จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima)
Hiroshima Sta. ico_jr JR Sanyo Line 30 นาทีMiyajimaguchi Sta. ico_02เดิน 3 นาที
ท่าเรือมิยาจิมะเรือ 10 นาทีเกาะมิยาจิมะ
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
อิวะคุนิ (Iwakuni), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)
Miyajimaguchi Sta.ico_jrJR Sanyo Line 30 นาทีHiroshima Sta.ico_shinkansen Shinkansen 15 นาทีShin-Iwakuni Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองฮิโรชิมะ (Hiroshima)
Shin-Iwakuni Sta.ico_shinkansen Shinkansen 15 นาทีHiroshima Sta.

เกาะมิยาจิมา (Miyajima), จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima)

ศาลเจ้าอิทสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) และเกาะมิยาจิมะ (Miyajima)

สักการะศาลเจ้าอิทสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเล จนดูเหมือนลอยอยู่ในน้ำในช่วงที่น้ำขึ้น ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่างๆ ในศาลเจ้า เช่นห้องโถงกลางเซนโจคะกุ (Senjokaku Hall) ให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

  ico_01  ที่อยู่ Miyajimacho, Hatsukaichi, Hiroshima
  ico_02  วิธีการเดินทาง จากท่าเรือมิยาจิมะ เดินประมาณ 10 นาที
  ico_05  เว็บไซต์ http://visit-miyajima-japan.com/en/culture-and-heritage/spiritual-heritage-temples-shrines/sanctuaire-itsukushima.html

อิวะคุนิ (Iwakuni), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)

ปราสาทอิวะคุนิ (Iwakuni castle) และสะพานไม้คินไตเกียว (Kintaikyo)

เยี่ยมชมความเก่าแก่ของปราสาทอิวะคุนิ(Iwakuni) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อต้นสมัยเอโดะ ตั้งอยู่บนภูเขา Shiroyama ล้อมรอบด้วยคูน้ำธรรมชาติของแม่น้ำนิชิกิ(Nishiki River) สามารถมองเห็นสะพานไม้คินไตเกียว (Kintaikyo) สะพานไม้เก่าแก่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุด ด้วยความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาชาวญี่ปุ่นโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

  ico_01  ที่อยู่ 3 Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi
  ico_02  วิธีการเดินทาง นั่งรถบัสสถานี Shin-Iwakuni มาลงที่ป้าย Kintai-kyo bus stop ใช้เวลา 15 นาที
  ico_05  เว็บไซต์ https://www.japan.travel/en/spot/863/
http://kintaikyo.iwakuni-city.net/en/

พักในเมืองฮิโรชิมะ (Hiroshima)