การเดินทาง

เที่ยวในตัวเมืองยะมะงุชิ (Yamaguchi), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)
Hiroshima Sta. ico_shinkansen Shinkansen 35-50 นาทีShin-Yamaguchi Sta. ico_jr JR Yamaguchi Line 23นาที Yamaguchi Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
ยุดะอนเซ็น (Yuda Onsen), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)
Yamaguchi Sta. ico_jr JR Yamaguchi Line 3 นาทีYudaonsen Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองมะยะงุชิ (Yamaguchi)
Yudaonsen Sta. ico_jr JR Yamaguchi Line 20นาทีShin-Yamaguchi Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
ศาลเจ้าโมโตโนซุมิอินาริ (Motonosumi Inari Shrine), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)
Hiroshima Sta.ico_shinkansen Shinkansen 58 นาทีAsa Sta.ico_jr JR Mine Line 62 นาทีNagatoshi Sta.ico_jr JR San-in Line 12 นาทีNagato Furuichi Sta. แท็กซี่ 10นาทีMotonosumi Inari Shrine

เมืองยะมะงุชิ (Yamaguchi), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)

วัดรุริโคจิ (Rurikoji Temple)

เป็นวัดในศาสนาพุทธ ไฮไลท์ของวัดนี้คือมีเจดีย์ 5 ชั้นที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1442 เจดีย์แห่งนี้ในสมัยการถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสถานศึกษา ภายในวัดยังมีสวนโกซัน (Kozan Park) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารอื่นๆเช่น ห้องโถงใหญ่ โกดัง หอระฆัง และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงโมเดลของเจดีย์ห้าชั้น และเจดีย์อื่นๆอีก 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์ดังกล่าวถึงความแตกต่างในการออกแบบ สวนโกซันยังเป็นพื้นที่สุสานฝังศพของสมาชิกบางส่วนในครอบครัวโมริ (Mori Clan) ผู้ปกครองภูมิภาคในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867)

  ico_01  ที่อยู่ 7-1 Kozancho, Yamaguchi, Yamaguchi
  ico_02  วิธีการเดินทาง จาก Yamaguchi Sta. ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าYamaguchi Daigaku หรือ Nakaoguchi ลงที่ป้าย Kenchomae ใช้เวลา 6 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที
  ico_05  เว็บไซต์ http://yamaguchi-city.jp/w/en/spot.html

ยุดะอนเซ็น (Yuda Onsen), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)

ยุดะอนเซ็น (Yuda Onsen)

แวะพักแช่เท้าได้ฟรีที่อนเซ็นสาธารณะ พร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้ที่ Yuda Onsen

  ico_01  ที่อยู่ Byakkonoyu, Yudaonsen, Yamaguchi, Yamaguchi
  ico_02  วิธีการเดินทาง ลงที่ Yudaonsen Sta.
  ico_05  เว็บไซต์ http://www.n-tokiwa.co.jp/english/
http://yamaguchi-city.jp/w/en/hot_spring.html

พักในเมืองยะมะงุชิ (Yamaguchi)


*แผนการเดินทางเสริม*

ศาลเจ้าโมโตโนชุมิอินาริ (Motonosumi Inari Shrine), จังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi)

ที่สวยงามและมีชื่อเสียงในเรื่องของเสาโทริอิสีแดงที่เรียงตัวทอดยาวไปตามไหล่เขาริมทะเล ศาลเจ้าแห่งนี้หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองนะงะโตะ(Nagato City) จังหวัดยะมะงุชิในภูมิภาคชูโงะคุ(Chugoku) ตามตำนานว่ากันว่า ต้นกำเนิดของศาลเจ้า มาจากเทพเจ้าปรากฏกายในรูปของจิ้งจอกขาว เข้าฝันชาวประมงให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ จุดที่น่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้คือ เสาแดงโทริอิจำนวน 123 เสา ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว รวมระยะทาง 100 เมตร (328 ฟุต) ชาวบ้านนิยมเดินทางมาขอพร ให้จับปลาได้ดี ประสบความสำเร็จทางค้าขาย และ เดินทางปลอดภัย ระหว่างเดินผ่านเสาแดงลอดเข้าไปในอุโมงค์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า เทพเจ้ายังบันดาลคำขอพรให้เป็นจริงได้ ในเรื่องหาคู่ และมีลูก อีกด้วย

  ico_01  ที่อยู่ Yuyatsuou, Nagato-shi, Yamaguchi
  ico_02  วิธีการเดินทาง จาก Shin-Yamaguchi Sta. ขึ้นรถไฟ JR Sanyo Line ลงที่ Asa Sta. ใช้เวลา 34นาที และเปลี่ยนเป็นรถไฟสาย JR Mine Line มาลงที่ Nagatoshi Sta.อีก 62นาที หลังจากนั้นต่อรถไฟสาย JR San-in Line มายัง Nagato Furuichi Sta. อีก 12 นาที และขึ้นรถแท็กซี่มาที่ศาลเจ้าอีก 10 นาที รวมใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
  ico_05  เว็บไซต์
ภาษาไทย
https://www.jnto.or.th/newsletter/motonosumi-inari/
  ico_05  เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ
http://www.visit-jy.com/en/spots/17060