5. ย่านกวางน้อย ที่สวนสาธารณะนารา (Nara Park), จังหวัดนารา (Nara)

“สัมผัสธรรมชาติ และวัดที่เป็นมรดกโลก
พร้อมใกล้ชิดแล้วถ่ายรูปคู่กับเหล่ากวางน้อยน่ารักทั่วเมืองเก่า”

9-area-take-photo-japan-style-07-nara-park

© Yasufumi Nishi / © JNTO

9-area-take-photo-japan-style-08-nara-park

© JNTO

นารา (Nara) เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเคียงคู่กับเกียวโตแห่งนี้ เต็มไปด้วยวัดวาอารามเก่าแก่และสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ และสถานที่แปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยวก็ได้แก่สวนสาธารณะนารา (Nara Park) ที่มีกวางเลี้ยงแบบปล่อยอิสระอยู่มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆ ของกวางน้อยแสนน่ารักเหล่านี้ร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง “พระใหญ่เมืองนารา” (The Great Buddha of Nara) และ “ประตูนันไดมงแห่งวัดโทไดจิ” (Nandaimon Gate, Todaiji Temple) เป็นต้น และในช่วงราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นภาพน่ารักๆ ระหว่างแม่กวางและลูกกวางน้อยอีกด้วย

ที่อยู่ Zoshi-cho, Nara-shi, Nara
เวลาทำการ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้า ฟรี
วันหยุด ไม่มี
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://nara-park.com
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.japan.travel/en/destinations/kansai/nara/nara-park-and-around/

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2017

9 ย่านฮิป
แปลงกายถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่น