7. ย่านโบราณ คิโนะซะกิอนเซ็น (Kinosaki Onsen), จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo)

“ชมบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ไปกับ 7 บ่อมงคล
ที่เป็นตำนานกว่า 1,300 ปี ในชุดยูคะตะแสนน่ารัก”

9-area-take-photo-japan-style-11-kinosaki-onsen

© Toyooka City / © JNTO

9-area-take-photo-japan-style-12-kinosaki-onsen

© Toyooka City / © JNTO

ที่คิโนะซะกิอนเซ็น (Kinosaki Onsen) แห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใส่ชุดยูกาตะเที่ยวไปตามอนเซ็นถึง 7 แห่ง ภาพนักท่องเที่ยวในชุดยูกาตะ พร้อมสวมรองเท้าเกี๊ยะหรือเกตะ (Geta) เดินไปมาเสียงดังก๊อกแก๊ก เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ “ชุคุยูกาตะ” ซึ่งหมายถึงชุดยูกาตะที่ทางโรงแรมอนเซ็นที่พักมีไว้บริการฟรี หรือจะเลือกใส่ “อิโระยูกาตะ” ซึ่งหมายถึงชุดยูกาตะซึ่งมีหลากลวดลายหลายสีสันไว้บริการโดยเสียค่าเช่า สำหรับวิธีการสวมใส่ชุดยูกาตะนั้น พนักงานของโรงแรมที่พักสามารถให้คำแนะนำได้ หรือหากระหว่างเดินเล่นอยู่ข้างนอก ชุดเกิดร่นหลวมเหมือนจะหลุดขึ้นมา ก็สามารถเดินเข้า “ยูกาตะโกะอิเค็งบัง” (Yukata Goiken-ban) เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขได้ทันที ยูกาตะโกะอิเค็งบังนี้เป็นสถานที่สำหรับให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับการสวมใส่ชุดยูกาตะโดยเฉพาะ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 แห่ง ทั่วเมืองอนเซ็นแห่งนี้

ที่อยู่ (Kinosaki Hotspring Tourism Association)
357-1 Yushima, Kinosaki-cho, Toyooka-shi, Hyogo
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://visitkinosaki.com

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2017

9 ย่านฮิป
แปลงกายถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่น