ระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ของ JR West เปิดให้บริการแล้ว

ระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ของ JR west เปิดให้บริการซื้อตั๋วรถไฟเจอาร์ ผ่านระบบออนไลน์จากนอกประเทศ
https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/overview/

ประเภทบริการ

 • ตั๋วรถไฟ ทั้งระบบจองที่นั่ง (reserved seat) และ ไม่จองที่นั่ง (non-reserved seat)
 • ตั๋วรถไฟพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (เช่น JR-West Rail Pass และอื่นๆ)

พื้นที่และประเภทตั๋วรถไฟที่สามารถทำการจองล่วงหน้าได้

ตั๋วรถไฟธรรมดา

ตั๋วรถไฟธรรมดาทั้งระบบจองที่นั่ง (reserved seat) และ ไม่จองที่นั่ง (non-reserved seat) ภายในเส้นทางที่ให้บริการต่อไปนี้

 • ชินคันเซน (Shinkansen)
  • โฮคุริคุ ชินคันเซน (Hokuriku Shinkansen)
  • โทไคโด/ซันโย ชินคันเซน (Tokaido/Sanyo Shinkansen)
  • คิวชู ชินคันเซน (Kyushu Shinkansen)
  • โจเอตสึ ชินคันเซน (Joetsu Shinkansen)
  • โทโฮคุ ชินคันเซน (Tohoku Shinkansen) บางเส้นทางเท่านั้น
 • รถไฟด่วนพิเศษ
  รถไฟด่วนพิเศษบนรางที่ให้บริการโดยเครือของ JR West, JR Shikoku, JR Kyushu และ JR Tokai รวมถึงบางส่วนของพื้นที่ JR East ด้วย
  (ดูพื้นที่ให้บริการได้จากภาพด้านล่าง)

แม้แต่ขบวนรถไฟซะงะโนะโทะรกโกะ (Sagano Torokko Train) ในเกียวโต ก็สามารถใช้บริการนี้ได้

ตั๋วรถไฟพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 • JR WEST RAIL PASS
  • Kansai Area Pass
  • Kansai WIDE Area Pass
  • Kansai-Hiroshima Area Pass
  • Sanyo-San’in Area Pass
  • San’in-Okayama Area Pass
  • Hiroshima-Yamaguchi Area Pass
  • Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass
  • Kansai-Hokuriku Area Pass
  • Hokuriku Area pass
 • Setouchi Area Pass
 • ICOCA&HARUKA

* ทางบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการอื่นๆ หลังจากเปิดระบบเรียบร้อยแล้ว

ภาษาที่ให้บริการ

อังกฤษ / จีน / เกาหลี

ขั้นตอนการจองและรับบัตร

ก่อนเดินทาง

ทำการจองตั๋วรถไฟจากระบบ https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/overview/
โดยสามารถค้นหารายละเอียดของตั๋วที่ต้องการและตรวจสอบการใช้งานของตั๋วแต่ละชนิดได้ที่เว็บไซต์ของ JR West

ตั๋วรถไฟธรรมดา ทั้งระบบจองที่นั่ง (reserved seat) และ ไม่จองที่นั่ง (non-reserved seat) รวมถึงตั๋วรถไฟพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (เช่น JR WEST RAIL PASS) สามารถซื้อจากหน้าเว็บไซต์ได้เลย

หลังจากเดินทางมาถึงแล้ว

สามารถรับตั๋วรถไฟที่จองไว้ได้ที่ ตู้ออกตั๋วอัตโนมัติ (Midori Ticket Machine) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตั๋วโดยสาร (Midori no madoguchi) ที่มีสัญญลักษณ์ “5489 Service”

ถ้าต้องการออกตั๋วรถไฟพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านตู้ออกตั๋วอัตโนมัติ จะสามารถทำได้เฉพาะตู้ที่มีระบบอ่านข้อมูลพาสปอร์ต (JR West Passport Reader) และตั๋วบางชนิดอาจไม่สามารถออกโดยตู้ออกตั๋วอัตโนมัติได้

*ข้อบังคับในการใช้งานและออกตั๋วรถไฟ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วและพื้นที่ให้บริการ*
การจองตั๋วรถไฟผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้แม้จะมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองก็สามารถทำผ่านระบบได้จนกว่าจะรับตั๋วจริง
https://www.westjr.co.jp/global/en/howto/train-reservation/receive/station/

ตั๋วรถไฟพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 • เงื่อนไข ตั๋วนี้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานราชการต่างชาติและได้รับประทับตราวีซ่าในสถานะ “การพำนักระยะสั้น”
 • ราคา สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ JR West https://www.westjr.co.jp/global/th/

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2019

จดหมายข่าวอื่นๆ