แนะนำบัตรโดยสาร Hakone Kamakura Pass เพื่อการเดินทางที่สุดคุ้ม

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (Lake Ashinoko)

FEB20_kamakura_pass_12

วัดโคโตคุอิน พระใหญ่ไดบุทสุ แห่งคะมะคุระ (Kotokuin, Kamakura Daibutsu)

FEB20_kamakura_pass_09

บริษัทโอดะคิว (Odakyu) เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารสุดคุ้มสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่ฮาโกเนะ (Hakone) เอโนชิมะ(Enoshima) และ คามาคุระ (Kamakura) ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีชินจูกุ (Shinjuku Station) เพียงแค่บัตรมีบัตรโดยสาร Hakone Kamakura Pass รับรองว่านักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การเดินทางแบบครอบคลุม คุ้มค่า และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขอแนะนำให้รู้จักกับ “Hakone Kamakura Pass”

 • ฟรีพาสซึ่งสามารถใช้โดยสารรถไฟสายโอดะคิว (Odakyu Line) และยานพาหนะ 8 ชนิดในพื้นที่ฮาโกเนะ(Hakone) และรถไฟสายเอโนะเด็น (Enoshima Dentetsu Line) ทั้งหมดได้แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
 • บัตรมีอายุการใช้งาน 3 วัน (นับจากวันที่ใช้งานบัตรครั้งแรก)
 • ระยะเวลาการใช้ตั๋ว ใช้ได้จนถึงเวลาปิดให้บริการยานพาหนะในวันที่ 3 นับจากวันที่เริ่มใช้ตั๋ว โดยไม่ขึ้นกับเวลาที่เริ่มใช้ตั๋ว
 • สามารถใช้เป็นบัตรลดราคาค่าผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงส่วนลดค่าอาหารในร้านอาหาร และร้านค้าที่ร่วมรายการ

เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.odakyu.jp/english/passes/hakone_kamakura/

เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://www.odakyu.jp/thai/passes/hakone_kamakura/

1. ขอบเขตการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน : 3 วัน นับจากวันที่ประทับตราเปิดใช้งาน

 • สายโอดะคิว
  • โดยสารรถไฟสายโอดะคิวแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • พื้นที่แถบเอโนชิมะ-คามาคุระ
  • โดยสารรถไฟสายเอโนะเด็น (Enoshima Dentetsu Line) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • พื้นที่แถบฮาโกเนะ ภายในเส้นทางที่กำหนดแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • โดยสารรถไฟสายฮาโกเนะโทซัง (Hakone Tozan Lin e)
  • รถประจำทางสายฮาโกเนะโทซัง (Hakone Tozan Bus)
  • รถบัสนำเที่ยว คังโกชิเซ็ตสึ-เมะกุริ (KANKO SHIMETSU-MEGURI Bus)
  • รถรางสายฮาโกเนะโทซัง (Hakone Tozan Cable Car)
  • กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเนะ (Hakone Ropeway)
  • เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ (Hakone Sightseeing Cruise)
  • รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเนะ (Odakyu Hakone Highway Bus)
  • รถออเรนจ์ชัตเติ้ลโทไคบัส (Tokai Bus Orange Shuttle)

Odakyu Railway : Hakone Kamakura Pass

img_get_to_enoshima_05

แผนที่พื้นที่แถบเอโนชิมะ-คามาคุระ (Enoshima- Kamakura)
ที่ Hakone Kamakura Pass ครอบคลุม

img_get_to_hakone_04

แผนที่พื้นที่แถบฮาโกเนะ (Hakone)
ที่ Hakone Kamakura Pass ครอบคลุม

*หมายเหตุ*

  • ไม่สามารถใช้พาสนี้ได้กับรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์ (Odakyu Romance Car) เนื่องจากเป็นรถไฟประเภทระบุที่นั่ง
  • กรณีต้องการใช้รถไฟโรแมนซ์คาร์ สามารถซื้อบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษเพิ่มต่างหากได้
  • ใช้ได้กับเฉพาะผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนบัตรเท่านั้น (กรุณาพกหลักฐานยืนยันตัวตนไว้กับตัว)

2. ราคาจำหน่าย

ใช้งานได้ 3 วัน
ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) ราคา 7,000 เยน
เด็ก (6-11ปี) ราคา 2,250 เยน
เด็กเล็ก (5 ปีและต่ำกว่า) ฟรี
* จำกัดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น *

หมายเหตุ

 • กรณีต้องการใช้รถไฟโรแมนซ์คาร์ ต้องซื้อบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษต่างหาก
 • บัตรโดยสารรถด่วนพิเศษเที่ยวเดียว จากชินจูกุถึงฮาโกเนะยุโมโตะ ราคา 1,110 เยน
 • บัตรโดยสารรถด่วนพิเศษเที่ยวเดียว จากชินจูกุ ถึงคาตาเซะเอโนชิมะ ราคา 630 เยน

3. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว และสถานที่จำหน่ายบัตร

FEB20_kamakura_pass_15
FEB20_kamakura_pass_16

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว เปิดให้บริการทั้งหมดด้วยกัน 3 ที่ คือ ทางออกชินจูกุฝั่งตะวันตก ทางออกชิจูกุทิศใต้ และโอดาวาระ  สามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลาย

1. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว สาขาทางออกชินจูกุฝั่งตะวันตก (Odakyu Line Shinjuku Station West Exit)

 • บริการออกบัตรฟรีพาสต่างๆเช่น ฮาโกเนะฟรีพาส ฮาโกเนะคามาคุระฟรีพาส เป็นต้น
 • บริการออกบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่งโรแมนซ์คาร์
 • บริการฝากสัมภาระ
 • บริการจัดหาที่พักในฮาโกเนะ หรือทัวร์ต่างๆ รวมถึงจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวบริเวณเส้นทางรถไฟโอดะคิว
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
แผนที่
เวลาทำการ 8:00-19:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)
บริการด้านสัมภาระ: 08:00-21:00 น.
แลกเปลี่ยนเงินตรา: 08:00-20:00 น.
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://www.odakyu.jp/thai/support/center/
Odakyu-Line-Shinjuku-Station-West-Exit1

Odakyu Line Shinjuku Station West Exit

Odakyu-Line-Shinjuku-Station-West-Exit2

Odakyu Line Shinjuku Station West Exit

2. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว สาขาทางออกชินจูกุฝั่งใต้ (Odakyu Line Shinjuku Station South Exit)

 • บริการออกบัตรฟรีพาสต่างๆเช่น ฮาโกเนะฟรีพาส ฮาโกเนะคามาคุระฟรีพาส เป็นต้น
 • บริการออกบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่งโรแมนซ์คาร์
 • บริการฝากสัมภาระ
แผนที่
เวลาทำการ 8:00-18:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)
บริการด้านสัมภาระ: 08:00-21:00 น.
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://www.odakyu.jp/thai/support/center/
Odakyu-Line-Shinjuku-Station-South-Exit

Odakyu Line Shinjuku Station South Exit

3. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวโอดะคิว สาขาสถานีโอดาวาระ (Odawara)

 • บริการออกบัตรฟรีพาสต่างๆเช่น ฮาโกเนะฟรีพาส ฮาโกเนะคามาคุระฟรีพาส เป็นต้น
 • บริการออกบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่งโรแมนซ์คาร์
 • บริการฝากสัมภาระ
แผนที่
เวลาทำการ 8:30-18:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)
บริการด้านสัมภาระ: 10:00-18:00 น.
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://www.odakyu.jp/thai/support/center/
Odakyu-Line-ticket-vending-machines-in-Odawara-Station

Odakyu Line Odawara Station

4. สิทธิพิเศษ

FEB20_kamakura_pass_14

© narukawa art museum

FEB20_kamakura_pass_05

© Enoshima Aquarium

Hakone Kamakura Pass นอกจากจะสามารถใช้เป็นตั๋วโดยสารพาหนะตลอดการเดินทางแล้ว ยังสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ บ่อน้ำพุร้อน และสปา หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษชาติ สวนสนุก สนามกีฬา เป็นต้น เมื่อซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารที่ร้านค้า ก็สามารถแสดงบัตรโดยสาร Hakone Kamakura Pass เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวเมื่อใช้ “Hakone Kamakura Pass”

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในฮาโกเนะ,เอโนะชิมะ และคามาคุระ ที่สามารถใช้ Hakone Kamakura Pass ในการเดินทางไปได้นั้นมีอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกัน ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ อนเซ็น
อควาเรียม ไปจนถึงสวนสนุก ถือว่าครอบคลุมจุดเช็คอินทุกประเภท เข้ากันได้ดีกับแผนการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเที่ยวกับครอบครัว เที่ยวกับเพื่อนกับคนรัก หรือไปเที่ยวคนเดียว

ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (Lake Ashinoko), คะนะงะวะ (Kanagawa)

FEB20_kamakura_pass_12
FEB20_kamakura_pass_13

ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (Lake Ashinoko) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ถือเป็นสัญลักษณ์ของฮาโกเนะ การเดินทางสามาถขึ้นเรือได้ทั้ง 3 ท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเนะมาจิ (Hakone-machi), ท่าเรือโมะโตะฮาโกเนะ(Moto-Hakone) และท่าเรือโทเง็นได (Togendai) ผู้โดยสารจะได้ขึ้นเรือโจรสลัดฮาโกเนะ (Hakone Sightseeing Cruise) ที่ล่องไปตามทะเลสาบอาชิเป็นเวลาประมาณ 25 นาที ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และยังสามารถมองเห็นเฮวะโนะโทริอิ (Heiwa no Torii) ของศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone-jinja shrine) ได้อีกด้วย
สำหรับใครที่ต้องการล่องเรือในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว แนะนำให้ใช้บริการห้องโดยสารพิเศษบนเรือ ชื่นชมทัศนียภาพของฮาโกเนะในแต่ละฤดูกาลพร้อมมองภาพ “ฟูจิกลับหัว” ที่สะท้อนอยู่บนพื้นผิวของทะเลสาบ

รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม

ที่อยู่
Hakonemachi Port

161 Hakone, Ashigarashimo-gun, Kanagawa

Motohakone Port

6-40 Motohakone, Hakone, Ashigarashimo-gun, Kanagawa

Togendai Port

164 Motohakone, Hakone, Ashigarashimo-gun, Kanagawa

แผนที่
Hakonemachi Port

Motohakone Port

Togendai Port

การเดินทาง จากสถานี Odawara โดยสารรถไฟ Hakone Tozan ลงที่สถานี Hakone Yumoto ใช้เวลา 14 นาที จากนั้นโดยสารรถบัสประจำทาง Hakone Tozan สามารถลงได้ 3 ป้าย
ลงป้าย Motohakone-ko ใช้เวลา 35 นาที (เส้นทาง H)
หรือ ลงป้าย Hakonemachi-ko ใช้เวลา 45 นาที (เส้นทาง H)
หรือ ลงป้าย Togendai ใช้เวลา 35 นาที (เส้นทาง T)
เวลา เดินเรือรอบแรก จากท่าเรือ Hakone-machi
9:30 น.
เดินเรือรอบสุดท้าย จากท่าเรือ Togendai
16:20 น.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสภาพอากาศ
เวลาในการเที่ยว ท่าเรือ Hakonemachi – ท่าเรือ Motohakone ประมาณ 10 นาที
ท่าเรือ Motohakone – ท่าเรือ Togendai ประมาณ 25 นาที
ท่าเรือ Togendai – ท่าเรือHakonemach ประมาณ 25 นาที
วันหยุด ในวันที่มีหมอกหนา ลมพัดแรง สภาพอากาศไม่ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลา หรืองดการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร กรุณาเช็คที่เว็บไซต์
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) https://www.hakone-kankosen.co.jp
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/en/
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/thai/

หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani), คะนะงะวะ (Kanagawa)

FEB20_kamakura_pass_07
FEB20_kamakura_pass_06

หุบเขาโอวาคุดานิตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนะอิสุ (Fuji-Hakone-Izu National Park) เมืองฮาโกเนะมาจิ (Hakone-machi) จังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนะเมื่อประมาณ 3,000 ที่แล้ว และปัจจุบันก็ยังเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อน และกำมะถันหลงเหลืออยู่ เห็นเป็นควันสีขาวลอยฟุ้งทั่วบริเวณตัดกับทิวทัศน์ของภูเขาสีน้ำตาลแดง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับหุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ไปโดยปริยาย
กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนหุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) คือการต้มไข่ดำ ในบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสาเหตุที่เปลือกไข่เป็นสีดำนั้นเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน และคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้นถึง 7 ปี

รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม

ที่อยู่
Owakudani

1251 Sengokuhara,Hakone, Ashigarashimo-gun, Kanagawa

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Shinjuku โดยสารรถไฟ Odakyu Odawara Line ลงที่สถานี Odawara ใช้เวลา 1ชั่วโมง 33 นาที จากนั้นโดยสารรถบัส Togendai line bus ลงที่สถานี Togendai ใช้เวลา 72 นาที
เวลาทำการ เดือนก.พ.-เดือนพ.ย. 9:00-17:00 น.
เดือนธ.ค.-เดือนม.ค. 9:00-16:15 น.
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) https://www.hakonenavi.jp/list/?htag=owakudani
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.hakonenavi.jp/international/en/spot/99
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://www.hakonenavi.jp/international/th/spot/160

ศาลเจ้าทสึรุกะโอกะฮะชิมังกู (Tsurugaoka Hachimangu Shrine), คะนะงะวะ (Kanagawa)

FEB20_kamakura_pass_10
FEB20_kamakura_pass_11

ศาลเจ้าทสึรุกะโอกะฮะชิมังกู (Tsurugaoka Hachimangu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ และสำคัญของเมืองคามาคุระ (Kamakura) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1063 โด่งดังเรื่องการขอพรเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิต ความรัก สุขภาพ การเรียน ทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลกันมาสักการะขอพรจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากจะเด่นเรื่องขอพรแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นจุดชมซากุระ ที่ทั้งสองข้างทางจะออกดอกเบ่งบาน โน้มกิ่งลงมาคล้ายอุโมงค์บนเส้นทางยาวกว่า 500 เมตร บวกกับบรรยากาศที่มีความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิม ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้สวยสดใสจนแทบจะละสายตาไปไม่ได้ทีเดียวเชียว และยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองคามาคุระ (Kamakura) ได้อีกด้วย
ศาลเจ้าทสึรุกะโอกะฮะชิมังกู (Tsurugaoka Hachimangu Shrine) ยังเป็นต้นกำเนิด และหนึ่งในสถานที่จัดงานเทศกาลยะบุซะเมะ (Yabusame Festival) เทศกาลญี่ปุ่นที่ผสมผสานการขี่ม้าและการยิงธนูไว้ด้วยกัน ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรื่นเริงให้กับเทพเจ้าที่ปกปักรักษาเมืองคามาคุระให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเฮอัน โดยจะจัดขึ้นในช่วงของกลางเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงฤดูใบไม้ร่วง สามารถแวะมาชมความน่าตื่นตาตื่นใจของเทศกาลของเหล่านักรบชนชั้นซามูไร ไปพร้อมๆ กับชมเสน่ห์ความงามของใบไม้เปลี่ยนสี

รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม

ที่อยู่
Tsurugaoka Hachimangu Shrine

2-1-31 Yukinoshita, Kamakura, Kanagawa

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Shinjuku โดยสารรถไฟ Odakyu Odawara Line ลงที่สถานี Sagami-ono ใช้เวลา 42 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Odakyu Enoshima Line ลงที่สถานี Fujisawa ใช้เวลา 24 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Enoshima Electric Railway ลงที่สถานี Kamakura ใช้เวลา 33 นาที เดินต่ออีก 10 นาที
เวลาทำการ เดือนต.ค.-เดือนมี.ค. 6:00-21:00 น.
เดือนเม.ย.-เดือนก.ย. 5:00-21:00 น.
เข้ารอบสุดท้าย 20:30 น.
*วันที่ 1 – 3 เดือนมกราคม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง*
ค่าใช้จ่าย ไม่มี (เฉพาะค่าเข้าชมหอสมบัติ 200 เยน)
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) https://www.hachimangu.or.jp/
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://www.tsurugaoka-hachimangu.jp/
เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอโนชิมะ (Enoshima Aquarium), คะนะงะวะ (Kanagawa)

FEB20_kamakura_pass_03
FEB20_kamakura_pass_04

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอโนชิมะ (Enoshima Aquarium) ตั้งอยู่บริเวณชายหาดของอ่าวซะงะมิ (Sagami Bay) ไม่ไกลจากเกาะเอโนชิมะ (Enoshima) ในจังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดของภูมิภาคคันโต ที่มีไฮไลท์คือ Jellyfish Fantasy Hall เป็นโซนจัดแสดงของเหล่าแมงกะพรุนนานาพันธุ์ แหวกว่ายเรืองแสงอยู่ในแท็งค์ สลับกับไฟสีสวยงาม และยังมีโซนตู้ปลาปลาขนาดใหญ่ที่ภายในมีการจัดแสดงสัตว์น้ำทะเลจากอ่าวซะงะมิ (Sagami) และสัตว์จากมหาสมุทรแปซิฟิกอีกมากมาย
นอกจากจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ทะเลแล้ว ก็พลาดไม่ได้กับการแสดงปลาโลมา และสิงโตทะเลแสนซน โดยมีฉากหลังเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับวิวสวย ๆ ของอ่าวซะงะมิ (Sagami Bay), ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) และเกาะเอโนชิมะ (Enoshima) รวมถึงโชว์ที่น่าตื่นตาตนใจอีกมากมาย เช่น โชว์การแสดงใต้น้ำ Uogokoro ที่สามรถชมความน่ารักระหว่างมิตรภาพของมนุษย์ และสัตว์โลกใต้ทะเล, ให้อาหารสัตว์ทะเล และสัมผัสความน่ารักของเต่า และโลมาอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม

ที่อยู่
Enoshima Aquarium

2-19-1 Katasekaigan, Fujisawa, Kanagawa

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Shinjuku โดยสารรถไฟ Odakyu Odawara Line Rapid Exp ลงที่สถานี Sagami-ono ใช้เวลา 35 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Odakyu Enoshima ลงที่สถานี Katase-Enoshima ใช้เวลา 49 นาที แล้วเดินอีก 5 นาที
เวลาทำการ เดือนเม.ย. – เดือนพ.ย. 9:00-17:00 น.
เดือนธ.ค. – เดือนก.พ. 10:00-17:00 น.
เดือนก.พ. -เดือนมี.ค. 9:00-17:00 น.
ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ 2,400 เยน
เด็กมัธยมปลาย 1,500 เยน
เด็กประถม-เด็กมัธยมต้น 1,000 เยน
เด็กอายุ 3 -5 ปี 600 เยน
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) https://www.enosui.com/
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.enosui.com/en/index.html
เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

ซานริโอ พูโรแลนด์ (Sanrio Puroland®), โตเกียว (Tokyo)

FEB20_kamakura_pass_08
18SanrioPL_KABUKI_納品OL

©’17,’20 SANRIO/SHOCHIKU
©’76,’90,’93,’96,’99,’01,’20 SANRIO

ซานริโอ พูโรแลนด์ (Sanrio Puroland) ตั้งอยู่ในเขตทามะ (Tama)จังหวัดโตเกียว (Tokyo) เป็นธีมพาร์คในร่มสุดน่ารักที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกของทุกคนที่ไปเยือนให้สดใส พบกับตัวการ์ตูนชื่อดังจากค่ายซานริโอ เช่น คิตตี้ (Hello Kitty) มาย เมโลดี้ (My Melody) ซินนาโมโรล (Cinnamoroll) ปอมปอมปุริน (Pompompurin) กุเดทามะ (Gudetama) และอีกมากมายในอิริยาบทสุดน่ารัก ที่สวนสนุกแห่งนี้มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และหนึ่งในโชว์ที่พลาดไม่ได้คือ “KAWAII KABUKI~HELLO KITTY Ichiza no Momotaro~” ซึ่งเป็นมิวสิคัลรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานคาบูกิกับความน่ารักเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดเต็มรูปแบบ และสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น VR รวมถึงยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่ พร้อมสินค้าจากทุกคาแรคเตอร์ของซานริโอที่มีให้เลือกละลานตามากมาย
** Sanrio Puroland จะปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่ (COVID-19) ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในการพิจารณาความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานจะปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2020 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 13 มีนาคมเป็นต้นไป เมื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสสงบลง **

รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม

ที่อยู่
Sanrio Puroland

1-31 Ochiai, Tama, Tokyo

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Shinjuku โดยสารรถไฟ Odakyu Odawara Line Rapid Exp ลงสถานี Shin-Yurigaoka ใช้เวลา 24 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Odakyu Tama Line ลงสถานี Odakyu Tama-Center ใช้เวลา 12 นาที แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
เวลาทำการ วันธรรมดา 10:00 – 17:00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 – 18:00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน กรุณาเช็คที่เว็บไซต์)
วันหยุด ไม่มี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คที่เว็บไซต์)
ค่าใช้จ่าย บัตรเข้าชมวันธรรมดา
ผู้ใหญ่ 3,300 เยน
เด็ก 2,500 เยน
ผู้สูงอายุ 2,200 เยน
บัตรเข้าชมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ใหญ่ 3,900 เยน
เด็ก 2,800 เยน
ผู้สูงอายุ 2,200 เยน
บัตรเข้าชมช่วงบ่าย
วันธรรมดาหลัง 14:00น. เป็นต้นไป
วันวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลัง 15:00น. เป็นต้นไป
ผู้ใหญ่ 2,200 เยน
เด็ก 2,000 เยน
ผู้สูงอายุ 2,200 เยน
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) https://www.puroland.jp
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://en.puroland.jp
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://th.puroland.jp
จดหมายข่าวอื่นๆ