การเดินทาง

*เที่ยวในย่านเกาะซะโด (Sado Island) แนะนำให้เช่ารถขับ หรือเหมารถแท็กซี่ หรือโดยสารรถบัส*
เกาะซะโด (Sado Island), จังหวัดนีงะตะ (Niigata)
Niigata Sta.  (Bus/Taxi/Car 30 นาที) Niigata Port  (Car ferry 2 ชั่วโมง 30 นาที) Ryotsu Port
http://www.sadokisen.co.jp/language/en/timetable
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองนีงะตะ (Niigata)
Ryotsu Port — (Car ferry 2 ชั่วโมง 30 นาที)Niigata Port — (Bus/Taxi/Car 30 นาที)Niigata Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
จุดดำน้ำเกาะซะโด (Sado Diving Spot)
Niigata Sta.  (Bus/Taxi/Car 30 นาที) Niigata Port — (Car ferry 2 ชั่วโมง 30 นาที) Ryotsu Port

เกาะซะโด (Sado Island), จังหวัดนีงะตะ (Niigata)

ทะเลสาบคะโมะ (Lake Kamo)

ทะเลสาบคะโมะ (Lake Kamo) เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนีงะตะ ตั้งอยู่บนเกาะซะโด (Sado Island) ในทะเลญี่ปุ่น แต่เดิมน้ำในทะเลสาบนี้เป็นน้ำใสสะอาดแต่เนื่องมาจากการขุดคลองในสมัยเมจิเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม น้ำในทะเลสาบจึงเปลี่ยนเป็นน้ำกร่อย ทำให้สถานที่นี้มีชื่อเสียงในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932

ico_01 ที่อยู่ Ryotsu – Niibo Sado, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Ryotsu Port โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Ryoutsukou Sado Kisen bus stop ใช้เวลา 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0136

โบสถ์คาทอลิกเรียวทสึ (Ryotsu Catholic Church)

โบสถ์คาทอลิกเรียวทสึ (Ryotsu Catholic Church) ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายเข้ามาในเมืองซะโด (Sado) ตั้งแต่สมัยเอโดะ ช่วงปี ค.ศ. 1603-1867 โบสถ์คาทอลิกเรียวทสึสร้างขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส โดยบาทหลวง Fr. Drouart De Lezey ต่อมาถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1883 และได้มีการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1887 โดยบาทหลวง De Noailles โบสถ์คาทอลิกเรียวทสึได้รับการออกแบบโดยคุณพ่อ Papino ผู้ออกแบบโบสถ์อีกหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น

ico_01 ที่อยู่ 249 Ryotsu Ebisu, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Ryotsu Port เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0067

โรงกลั่นสาเกเทนริวไฮ (Tenryo no Sato “Tenryohai” Sake Brewery)

โรงกลั่นสาเกเทนริวไฮ (Tenryo no Sato “Tenryohai” Sake Brewery) โรงกลั่นเหล้าสาเกแห่งนี้ยังคงการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สาเกที่นี่บ่มด้วยข้าว Koshitanrei พร้อมกับน้ำใต้ดินจากเทือกเขา Kinpoku ที่สูงที่สุดในเมืองซะโด (Sado) ทำให้ได้สาเกที่มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม และมีความสดใหม่ โดยโรงกลั่นสาเกนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าชมโรงงานการผลิต กรรมวิธีการผลิตด้วยภูมิปัญญาแบบโบราณผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งมีไกด์คอยแนะนำ อีกทั้งยังสามารถซื้อเหล้าสาเกเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 458 Kamoutashiro, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Ryotsu Port โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ใช้เวลา 7 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0013
ico_05 เว็บไซต์ http://www.tenryohai.jp

ถนนสายประวัติศาสตร์เคียวมะจิ (Kyomachi Street)

ถนนสายประวัติศาสตร์เคียวมะจิ (Kyomachi Street) ในอดีตถนนสายหลักแห่งนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเหมืองเงินและเหมืองทองไอคะวะ (Aikawa’s gold and silver mines) กับสำนักงานราชการเมืองซะโด (Sado) ระหว่างทางเดินขึ้นสู่เนินเขาจะเป็นที่ตั้งของหอระฆังที่คอยใช้บอกเวลา โดยในยุคที่เหมืองเงินและเหมืองทองเจริญรุ่งเรือง ถนนสองข้างทางจะคลาคล่ำไปด้วยบรรดาพ่อค้าและคนงานเหมืองมากมาย ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาล “Yoi-no-mai” ขึ้นที่ถนนสายนี้ โดยจะมีนักเต้นจะออกมาฟ้อนรำในชุดกิโมโนโบราณพร้อมกับเพลงพื้นบ้านแห่ง Aikawa

ico_01 ที่อยู่ Aikawa (Kamikyomachi, Nakakyomachi, Shimokyomachi) Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากโรงกลั่นสาเกเทนริวไฮ โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Sado Hangamura bus stop ใช้เวลา 40 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0462

เหมืองทองซะโดคินซัง (Sado Kinzan Gold Mine)

เหมืองทองซะโดคินซัง (Sado Kinzan Gold Mine) นับเป็นเหมืองที่ผลิตสายแร่ทองคำได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตได้มากถึง 400 กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ยังมีสายแร่เงินและทองแดงอีกด้วย ปัจจุบันเหมืองแห่งนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปพร้อมกับมีออดิโอไกด์คอยอธิบายเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ โดยแบ่งออกเป็นสมัยเอโดะที่ยังใช้แรงงานคน และสมัยเมจิที่พัฒนามาใช้เครื่องจักรเพื่อทุ่นแรง

ico_01 ที่อยู่ 1305 Shimo Aikawa, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากถนนสายประวัติศาสตร์เคียวมะจิ โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Sado Kinzan bus stop ใช้เวลา 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0098
ico_05 เว็บไซต์ http://www.sado-kinzan.com/en

เกาะซะโด (Sado Island), จังหวัดนีงะตะ (Niigata)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซะโด (Sado History Museum)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซะโด (Sado History Museum) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาะซะโด (Sado Island) รวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ผ่านหุ่นที่สามารถขยับได้

ico_01 ที่อยู่ 655 Mano, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากเหมืองทองซะโดคินซัง โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Mano-Shinmachi bus stop ใช้เวลา 30 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://enjoyniigata.com/en/detail/page/detail/5098
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0003
ico_05 เว็บไซต์ http://sado-rekishi.jp

เรืออ่างทะระอิ บุเนะ (Tarai-bune boat ride)

เรืออ่างทะระอิ บุเนะ (Tarai-bune boat ride) เรือโบราณที่มีเอกลักษณ์ของย่านโองิ (Ogi Town) ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับอ่างไม้ทรงกลมสำหรับอาบน้ำในอดีต พื้นที่แถบหมู่เกาะซะโดเคยเป็นเมืองการค้าที่รุ่งเรืองมาก เนื่องมาจากการเป็นเมืองท่าที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคฮอกไกโดและภูมิภาคอื่นๆ ในญี่ปุ่น โดยชาวบ้านใช้เรือเพื่อเก็บหอยเชลล์และสาหร่ายทะเลที่เกาะตามโขดหิน โดยนักท่องเที่ยวเองสามารถล่องเรือไม้นี้ได้ พร้อมมีฝีพายหญิงในชุดยูนิฟอร์มสีสันสดใสและหมวกใบใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ พาเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่และท้องทะเลแห่งเกาะซะโดแบบเต็มตาเต็มอารมณ์ หรือจะทดลองพายเรือน้อยกลมๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ico_01 ที่อยู่ Ogi, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซะโด โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Ogi bus stop ใช้เวลา 30 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0045
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0039
ico_05 เว็บไซต์ https://www.jnto.or.th/japanstory/Sado_Island.php
ico_05 เว็บไซต์ http://www.kodo.or.jp/ec/en
ico_05 เว็บไซต์ https://enjoyniigata.com/en/detail/page/detail/5119

หมู่บ้านชุคุเนะงิ (Shukunegi Village)

หมู่บ้านชุคุเนะงิ (Shukunegi Village) ในสมัยศตวรรษที่ 17 หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเหมืองแร่ทองคำจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพ่อค้าเดินเรือและบรรดาคนที่มีอาชีพต่อเรือ บ้านกว่า 100 หลังสร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใช้ในการต่อเรือ บางหลังสร้างโดยถอดแบบมาจากเรือด้วยซ้ำ ภายหลังตึกแบบโบราณและสถาปัตยกรรมเหล่านี้ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของชาติ โดยจะมีบ้านเพียง 3 หลังที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าชมด้านในได้

ico_01 ที่อยู่ Shukunegi, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากย่านโองิ โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Shukunegi bus stop ใช้เวลา 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0121

ถ้ำอิวะยะซังและปฏิมากรรมพระพุทธรูป (Iwayasan Cave & Buddha Statues)

ถ้ำอิวะยะซังและปฏิมากรรมพระพุทธรูป (Iwayasan Cave & Buddha Statues) ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่กลางภูเขาอิวะยะ (Mt.Iwaya) และหมู่บ้านชุคุเนะงิ (Shukunegi Village) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมากมายกว่า 88 องค์ อยู่ตามหน้าผาหินเลียนแบบวัดทั้ง 88 วัดที่มีอยู่ในภูมิภาคชิโกะคุ (Shigoku) ชาวบ้านมักจะเรียกสถานที่นี้ว่าอิวะยะซัง (Iwaya-San) หรือภูเขาอิวะยะ โดยผู้มาแสวงบุญมักจะมาพักแรมกันภายในถ้ำแห่งนี้เพื่อปฎิบัติ “Nemari Henro (sitting pilgrimage)” หรือการนั่งสมาธิ สวดมนต์และร้องเพลงไปด้วยพร้อมๆ กัน

ico_01 ที่อยู่ 188 Shukunegi, Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง จากหมู่บ้านชุคุเนะงิ โดยสารรถแท็กซี่ ขับรถ หรือรถบัส ลงที่ Shukunegi bus stop ใช้เวลา 4 นาที หรือเดินจากหมู่บ้านชุคุเนะงิ ใช้เวลา 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0118

พักในเมืองนีงะตะ (Niigata)


*แผนการเดินทางเสริม*

จุดดำน้ำเกาะซะโด (Sado Diving Spot)

จุดดำน้ำเกาะซะโด (Sado Diving Spot) จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงด้วยน้ำทะเลที่ใสมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น มีโรงเรียนสอนดำน้ำและขายอุปกรณ์ดำน้ำ หรือจะทัวร์ดำน้ำตื้นหรือดำน้ำลึก ก็มีให้เลือกแบบหลากหลายบนเกาะ รวมถึงกิจกรรมทางน้ำอีกมากมาย เช่น การตกปลา การพายเรือ เป็นต้น ซึ่งมีจุดให้บริการตั้งอยู่ในทั่วทั้งเกาะ หากมีเวลาอย่าพลาดที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการดำน้ำที่เกาะซะโด

ico_01 ที่อยู่ 225-2 Sado-shi, Niigata
ico_02 วิธีการเดินทาง
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0016
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0021
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0024
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0032
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/spot/detail0040
ico_05 เว็บไซต์ https://www.visitsado.com/en/view/experience
ico_05 เว็บไซต์ http://www.sado-diving.com