วัววะกิวคืออะไร

วะกิวหมายถึงชื่อวัวเนื้อไม่กี่สายพันธุ์ เช่น พันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ (Japanese Black) พันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาล (Japanese Brown) พันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้น (Japanese Shorthorn) และพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขา (Japanese Polled) ซึ่งในจำนวนสายพันธุ์เหล่านี้ วัววะกิวเกรดดีที่สุดคือวัวที่เกิดและถูกเลี้ยงดูในญี่ปุ่น การเลี้ยงวัวอย่างพิถีพิถันด้วยวิธีการพิเศษ ทำให้ได้เนื้อวัวที่มีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของวัววะกิวญี่ปุ่นคือรสสัมผัส คุณสมบัติของวัววะกิวคือมีไขมันแทรกตัวอยู่อย่างละเอียดคล้ายตาข่ายอยู่ทั่วกล้ามเนื้อ เรียกว่า “ลายหินอ่อน” ซึ่งจะทำให้เกิดรสสัมผัสอ่อนนุ่มราวกับว่าแต่ละคำที่ทานเข้าไป จะละลายในปาก จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นหอม เนื้อจากวัวญี่ปุ่นที่เลี้ยงใน สภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจะอัดแน่นด้วยกลิ่นหอมกลมกล่อม เต็มรสชาติของเนื้อ ว่ากันว่าวิธีการปรุงอาหารแบบเฉพาะของญี่ปุ่นโดยใช้เนื้อสไลด์บางๆ เป็นเส้น เช่น สุกี้ยากี้ และชาบู-ชาบู ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อดึงความอร่อยจากจุดเด่นเหล่านี้ ออกมาให้มากที่สุด

เทคนิคการผลิตแบบพิเศษ

การผลิตวัววะกิวญี่ปุ่นจะใช้เทคนิคพิเศษ การผสมพันธุ์จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของวัว ลูกวัวทุกตัวที่เกิดในกระบวนการนี้จะถูกประทับหมายเลขประจำตัว และมีการบันทึกข้อมูล เช่น วันเดือนปีเกิด สายพันธุ์ของพ่อแม่ และสถานที่เกิด
ในฟาร์มวัวเชิงพาณิชย์ที่เลี้ยงวัวเหล่านี้ จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่วัวสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย เพราะว่าวัวที่ไม่เครียดจะให้เนื้อที่อ่อนนุ่ม เกษตรกรจะคำนึงถึงคุณค่าต่อสุขภาพเป็นพิเศษเมื่อเลือกอาหารให้วัว โดยให้กินต้นข้าว ข้าวสาลี และหญ้าแห้งเกรดดี โรงเรือนจะได้รับการทำความสะอาดทุกวันเพื่อให้สัตว์ที่อ่อนไหวเหล่านี้ได้อยู่ในที่ที่สะอาด ปราศจากความเครียด ใช้เวลาแต่ละวันอย่างมีความสุขในทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ เนื้อคุณภาพดีที่สุดมาจากการเอาใจใส่ด้วยความรักของเกษตรกรและวิธีการเลี้ยงที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่าง

 

การจัดเกรดและนิทรรศการการประกวดวัววะกิวแห่งชาติ (เซ็นโกกุ วะกิว โนริวกุ เคียวชินไก)

วัววะกิวมีหลายประเภท ซึ่งเป็นการยากที่จะตัดสินว่าประเภทใดจะมีรสชาติที่ดี “การจัดเกรด” เป็นมาตรฐานเพื่อแสดงถึงระดับของคุณภาพเนื้อ เป็นวิธีการจัดอันดับเนื้อที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมการจัดเกรดเนื้อของญี่ปุ่น เกณฑ์วัดอย่างหนึ่งคืออัตราส่วนของเนื้อที่ได้จากส่วนที่กินได้ของวัว มี 3 ระดับจาก A ถึง B เกณฑ์วัดอีกอย่างหนึ่งคือการประเมินคุณภาพเนื้อ เกณฑ์นี้จะแบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 5 โดยพิจารณาจากคุณภาพในสี่หัวข้อ ได้แก่ ลายหินอ่อน สีและความมันวาวของเนื้อ ความแน่นและสัมผัสของเนื้อ และ สี ความมันวาว และคุณภาพของไขมัน เกรดโดยรวมของเนื้อวัวจะถูกกำหนดโดยรวมทั้งสองเกณฑ์นี้เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการประกวดวัววะกิวแห่งชาติ (เซ็นโกกุ วะกิว โนริวกุ เคียวชินไก) ซึ่งเรียกกันว่า “การแข่งโอลิมปิกวัววะกิว” เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเนื้อวัวคุณภาพสูง งานนี้จัดขึ้นห้าปีครั้งโดยสมาคมสำนักทะเบียนวะกิว มีการคัดเลือกวัวที่ให้เนื้อคุณภาพดีที่สุดจากวัวประมาณ 500 ตัวและมอบตำแหน่ง “วัวชนะเลิศ” ในปี 2007 วัวมิยะซะกิ วะกิว จากภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะ และยังได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นข้อแนะนำในการมองหาเนื้อรสชาติอร่อย

นอกจาก “เนื้อมะทสุซะกะ” แล้ว ญี่ปุ่นยังมีวัววะกิวในอีกหลากหลายชื่อ เช่น เนื้อโกเบ เนื้อโอมิ เนื้อโยเนะซะวะ

“โลโก้วะกิว” ปัจจุบันวัววะกิวกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก จึงมีการใช้โลโก้นี้เพื่อแยกวัววะกิวแท้ที่เลี้ยงในญี่ปุ่น โลโก้นี้ถูกกำหนดโดยสมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งญี่ปุ่นและจะนำไปประทับบนวัววะกิวที่เกิด และถูกเลี้ยงในญี่ปุ่นเมื่อมีการส่งออกคุณสามารถตรวจสอบโลโก้นี้เพื่อให้แน่ใจถึงเนื้อคุณภาพสูง เมื่อรับประทานวัววะกิวนอกญี่ปุ่น

ข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อญี่ปุ่น