บัตร Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass

บัตร Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass 

คือ บัตรรถไฟของเครือเจอาร์แบบเหมาจ่าย เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวในเส้นทางระหว่างเมืองOsaka, Kyoto, Fukui, Kanazawa, Takayama และ Nagoya

จุดเด่นที่สำคัญของบัตร Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass คือ
  • สามารถใช้โดยสารรถไฟ JR ตามเส้นทางที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นรถไฟแบบด่วนและรถไฟแบบธรรมดา ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
  • จองที่นั่งรถไฟแบบ Reserved Seat (ระบุที่นั่ง) ได้มากถึง 4 ครั้ง
  • สามารถใช้โดยสาร Sarubobo Bus ที่ให้บริการในเมือง Takayama ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
  • สามารถใช้โดยสาร Nohi Bus, Hokutetsu Bus ที่ให้บริการระหว่างเส้นทาง Takayama – Shirakawago – Kanazawa ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
ระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง  ( เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 26 มิถุนายน 2558 )
ราคา ผู้ใหญ่ 10,500 เยน
เด็ก 5,250 เยน (อายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี)
เส้นทางที่ครอบคลุม – รถไฟ JR ที่วิ่งระหว่าง Nagoya, Takayama, Kanazawa ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวสายรถไฟ Tokaido Line และ Takayama Line
– รถไฟ JR ที่วิ่งระหว่าง Osaka, Kyoto, Fukui, Kanazawa ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวสายรถไฟ Hokuriku Line, Kosei Line และ Tokaido Line *ไม่สามารถใช้โดยสารรถไฟชินกันเซนและรถไฟตู้นอนได้
รถบัส Sarubobo ที่ให้บริการในเมือง Takayama ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
รถบัส Nohi และ Hokutetsu ที่ให้บริการระหว่างเส้นทาง Takayama – Shirakawago – Kanazawa ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว (*สำรองที่นั่งล่วงหน้า)
สถานที่จำหน่าย ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
ต้องซื้อ Exchange Ticket จากบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วนำ Exchange Ticket ไปแลกเป็นบัตรโดยสารที่ JR Ticket Officeในประเทศญี่ปุ่น
*ดูรายชื่อเอเจนซี่ในประเทศไทยที่มีจำหน่ายได้ที่
http://touristpass.jp/en/common/pdf/Asia.pdf *ดูสถานที่แลกบัตรในญี่ปุ่นได้ที่
http://touristpass.jp/en/takayama_hokuriku/exchange/locations.html
เงื่อนไข – สงวนสิทธิการแลกบัตรเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ที่ได้รับการประทับตรา “Short-Term Stay” ในพาสปอร์ตเท่านั้น
– หลังจากซื้อ Exchange Ticket แล้วต้องไปใช้บริการภายใน 3 เดือนหากเลย 3 เดือนแล้ว จะไม่สามารถนำมาแลกเป็นบัตรได้ หากหมดอายุ หรือเกินระยะเวลาการใช้บัตรที่กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://touristpass.jp/en/takayama_hokuriku/

© Central Japan Railway Company. All rights reserverd
© WEST JAPAN RAILWAY COMPANY All rights reserved.

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2014

จดหมายข่าวอื่นๆ