การเดินทาง

*รถไฟ JR Kansai WIDE Area Pass ประเภท 5 วัน*
เมืองนะชิ (Nachi), จังหวัดวากายะมะ (Wakayama)
Osaka Sta. — ico_exp (Osaka Loop Line 16 นาที)Tennoji Sta. ico_jr (Ltd.Exp. Kuroshio 3 ชั่วโมง 35 นาที)Kiikatsuura Sta. ico_bus (รถบัส 20 นาที) →  Daimonzaka Chushajo-mae bus stop
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองคัตซึอุระ (Katsuura)
Jinja-Otera-mae bus stop ico_bus (รถบัส 30 นาที)Kiikatsuura Sta.

เมืองนะชิ (Nachi), จังหวัดวากายะมะ (Wakayama)

เส้นทางคุมะโนะโคะโด/เนินไดมงซะกะ (Kumano kodo/Daimon-zaka)

wider-kansai-2nd-wakayama-02

เส้นทางคุมะโนะโคะโด/เนินไดมงซะกะ (Kumano kodo/Daimon-zaka) เป็นทางเดินลงไปสู่ศาลเจ้าคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha Shrine) วัดนิชิซังเซกันโทจิ (Nachisan Seigantoji Temple) และน้ำตกนะชิ (Nachi-no-Otaki) ทางเดินขั้นบันไดนี้สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต มีทั้งหมด 267 ขั้น เป็นระยะทาง 600 เมตร เส้นทางเดินแสวงบุญเก่าแก่กว่า 800 ปี ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นสนป่า ต้นการบูร และป่าไผ่ อีกทั้งยังสามารถเช่าชุดกิโมโนแบบโบราณในสมัยเฮอันมาสวมใส่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวได้ด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1 Nachi-san, Nachi-Katsuura-cho, Higashi-Muro-gun, Wakayama
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Daimonzaka Chushajo-mae bus stop เดิน 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.sekaiisan-wakayama.jp/english/sisan/sanzan.html
ico_05 เว็บไซต์ http://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/nakahechi/daimon-zaka

ศาลเจ้าคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha)

wider-kansai-2nd-wakayama-06

ศาลเจ้าคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha Shrine) ศาลเจ้าในศาสนาชินโตแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าคุมะโนะอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในเส้นทางแสวงบุญของชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำพุร้อน จุดเด่นอยู่ที่เจดีย์สีแดงซัมจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าน้ำตกนะชิ (Nachi-no-Otaki) ที่สูงถึง 133 เมตร นับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1 Nachi-san, Nachi-Katsuura-cho, Higashi-Muro-gun, Wakayama
ico_02 วิธีการเดินทาง จากเส้นทางคุมะโนะโคะโด/เนินไดมงซะกะ เดิน 30-60 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://th.visitwakayama.jp/venues/venue_19
ico_05 เว็บไซต์ http://www.tb-kumano.jp/en/world-heritage/kumano-nachi-taisha

วัดนะชิซังเซกันโทจิ (Nachisan Seigantoji Temple)

wider-kansai-2nd-wakayama-07

วัดนะชิซังเซกันโทจิ (Nachisan Seigantoji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha Shrine) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยพระชาวอินเดียชื่อระเกียว (Ragyo Shonin) วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2004 จากบริเวณหน้าอาคารไม้เก่าแก่จะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองลงไปด้านล่างเห็นน้ำตกนะชิ (Nachi-no-Otaki) และเจดีย์สีแดงซัมจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) ได้ด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1 Nachi-san, Nachi-Katsuura-cho, Higashi-Muro-gun, Wakayama
ico_02 วิธีการเดินทาง จากศาลเจ้าคุมะโนะนะชิไทฉะ เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://th.visitwakayama.jp/destinations/kumano/##anchor_4P31eIp3y8kCWE8SyY6E6o
ico_05 เว็บไซต์ http://www.tb-kumano.jp/en/world-heritage/kumano-nachi-taisha

พักในเมืองคัตซึอุระ (Katsuura)