การเดินทาง

เมืองทะคะยะมะ (Takayama), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Gero Sta. — ico_jr (Ltd. Exp. Wide View 45 นาที)Takayama Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
เมืองเก่าฮิดะฟุรุคะวะ (Hida Furukawa), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Takayama Sta. — ico_jr (JR Takayama Line 16 นาที)Hidafurukawa Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองทะคะยะมะ (Takayama)
Hidafurukawa Sta. — ico_jr (JR Takayama Line 16 นาที)Takayama Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
วัดเซ็นโชจิ (Zenshoji Temple), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Gero Sta. — ico_jr (JR Takayama Line 5 นาที)Zenshoji Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
หมู่บ้านชิระคะวะโก (Shirakawago), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Gero Sta. — ico_jr (Ltd. Exp. Wide View 45 นาที)Takayama Sta. — ico_bus (Nohi Bus 50 นาที)Shirakawago

เมืองทะคะยะมะ (Takayama), จังหวัดกิฟุ (Gifu)

วัดฮิดะ โคคุบุนจิ (Hida Kokubunji Temple)

5th-gifu-02

วัดฮิดะ โคคุบุนจิ (Hida Kokubunji Temple) สร้างในปี ค.ศ. 746 โดยจักรพรรดิโชมุ (Shomu) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง ภายในวัดมีเจดีย์สามชั้นซึ่งถูกสร้างขึ้นในภายหลังในช่วงสมัยเอโดะเมื่อปี ค.ศ. 1821 ถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณมากที่สุดในเมืองฮิดะ ถูกแต่งตั้งให้เป็นโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของต้นแปะก๊วยที่มีอายุยืนยาวกว่า 1,200 ปีอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1 Chome-83 Sowamachi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Takayama Sta. เดินประมาณ 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.hida.jp/thai/touristattractions/takayamacity/historyandculture/4001271.html

ตลาดเช้ามิยะกะวะ (Miyagawa Morning Market)

ตลาดเช้ามิยะกะวะ (Miyagawa Morning Market) เป็นตลาดเช้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองทะคะยะมะ (Takayama) ตั้งอยู่เลียบไปกับแม่น้ำมิยะกะวะ (Miyagawa River) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เริ่มจากการเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้า จนถึงยุคเมจิได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรดาเกษตรกรต่างนำผลผลิตของตนมาขาย จนกลายเป็นตลาดค้าขายที่โด่งดังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน มีร้านค้าตั้งแผงกว่า 60 ร้าน ตลอดระยะทาง 350 เมตร สามารถเลือกเดินซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลไม้ ผัก ดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกอย่างตุ๊กตานำโชคซารุโบโบ (Sarubobo) เช่นกัน

ico_01 ที่อยู่ Shimosanno-machi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากวัดฮิดะ โคคุบุนจิ เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.hida.jp/thai/touristattractions/takayamacity/historyandculture/4001263.html

ศูนย์จัดแสดงดะชิ รถแห่งานเทศกาลทะคะยะมะ (Takayama Festival Float Exhibition Hall)

5th-gifu-05

ศูนย์จัดแสดงดะชิ รถแห่งานเทศกาลทะคะยะมะ (Takayama Festival Float Exhibition Hall) เป็นที่จัดแสดงรถที่ใช้ในขบวนแห่เทศกาลทะคะยะมะ ตั้งอยู่ในเขตศาลเจ้าซากุระยะมะฮาจิมัง (Sakurayama Hachiman Shrine) เป็นที่จัดแสดงรถที่ใช้ในขบวนแห่เทศกาลทะคะยะมะ จำนวน 11 คันซึ่งรถแต่ล่ะขบวนนั้นมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไป โดยแต่ล่ะขบวนมีการตกแต่งที่สวยงามตามท้องถิ่น โดยจะมีการนำมาใช้งานในฤดูใบไม้ผลิ ราวกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วง ราวต้นเดือนตุลาคม ซึ่งงานเทศกาลทะคะยะมะนี้ถือเป็น 1 ใน 3 งานเทศกาลที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

ico_01 ที่อยู่ 178 Sakuramachi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากตลาดเช้ามิยะกะวะ เดินประมาณ 15 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hidahachimangu.jp/english/index.html

ศาลเจ้าซากุระยะมะนิกโกคัง (Sakurayama Nikkokan Shrine)

ซากุระยะมะนิกโกคัง (Sakurayama Nikkokan) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) แห่งเมืองนิกโก (Nikko) ในขนาดจำลอง 1 ต่อ 10 ของขนาดจริง โดยใช้เวลาสร้างถึง 15 ปี ในอดีตได้เคยนำไปจัดแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงคราม และ 30 ปีต่อมาได้ถูกนำกลับมาตั้งแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น และตั้งอยู่ภายในเขต
ศาลเจ้าซากุระยะมะฮาจิมัง (Sakurayama Hachiman Shrine) ตลอดกาลตามประสงค์ของผู้สร้าง ภายในนิกโกคัง

ico_01 ที่อยู่ 178 Sakuramachi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากศูนย์จัดแสดงดะชิ รถแห่งานเทศกาลทะคะยะมะ เดิน 2 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hidahachimangu.jp/english

เขตเมืองเก่าซันมะจิ (Sanmachi Old Town)

5th-gifu-10

เขตเมืองเก่าซันมะจิ (Sanmachi Old Town) คือเขตหมู่บ้านโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ในบริเวณอาณาเขตของปราสาท เป็นถนนสายสำคัญของเมือง
ทะคะยะมะ (Takayama) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิยากะวะ (Miyagawa River) ปัจจุบันยังคงมีกลิ่นอายของเมืองเก่า สามารถเดินชื่นชมประวัติศาสตร์ได้พร้อมกับเลือกซื้อของจากร้านค้าต่างๆ นั่งเล่นในคาเฟ่ รวมถึงแวะชมโรงกลั่นสาเกที่ผลิตเองโดยชาวบ้าน อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ Kamiichino-machi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากศาลเจ้าซากุระยะมะนิกโกคัง เดิน 15 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.hida.jp/thai/touristattractions/takayamacity/historyandculture/4001261.html

สะพานนากาบะชิ (Nakabashi)

5th-gifu-12

สะพานนากาบะชิ (Nakabashi) เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองทะคะยะมะ มีลักษณะโดดเด่นด้วยสีแดงสดของตัวสะพาน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมดอกซากุระที่สวยงาม ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงยังมีเทศกาลประดับไฟที่สะพานแห่งนี้เช่นกัน นอกจากนี้ทั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงยังสามารถชมงานเทศกาลทะคะยะมะ (Takayama Festival) ที่ขบวนแห่จะเดินทางมายังสะพานแห่งนี้ได้อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 49 Kawaharamachi, Takayama-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากเขตเมืองเก่าซันมะจิ เดินประมาณ 1 นาที
ico_05 เว็บไซต์

เมืองเก่าฮิดะฟุรุคะวะ (Hida Furukawa), จังหวัดกิฟุ (Gifu)

เขตเมืองเก่าฮิดะฟุรุคะวะ (Hida Furukawa)

เขตเมืองเก่าฮิดะฟุรุคะวะ (Hida Furukawa) ตั้งอยู่ในเมืองฮิดะ (Hida) ริมฝั่งของแม่น้ำมิยะ (Miya) เป็นเมืองคู่แฝดของเมืองฮิดะทะคะยะมะ (Hida Takayama) คือเป็นเขตหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้มีบรรยากาศและกลิ่นอายของสมัยเอโดะ ภายในตัวหมู่บ้านมีลำคลองพาดผ่าน อีกทั้งยังเป็นที่อาศัยของเหล่าปลาคาร์พหลากสีสัน และในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่เมืองแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาลฟุรุคะวะ (Furukawa Festival) ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน เป็นประจำทุกปี

ico_01 ที่อยู่ Furukawa-cho, Hida-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Hidafurukawa Sta. เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hida-kankou.jp/kanko/foreign/en

ปั่นจักยานชมธรรมชาติ “Rail Mountain Bike”

5th-gifu-16

“Rail Mountain Bike” คือการปั่นจักยานแบบพิเศษ ที่ปั่นไปบนรางรถไฟเส้นเก่า เรียกได้ว่า “สายรถไฟจักรยานเสือภูเขา” เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ผสมผสานจักรยานเสือภูเขาและอดีตทางรถไฟสายเก่าไว้ด้วยกัน เปิดโอกาสให้สามารถปั่นชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดเส้นทางกว่า 3 กิโลเมตร

ico_01 ที่อยู่ Azumo, Kamioka-cho, Hida-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Hidafurukawa Sta. ไป Okuhida Onsenguchi Sta. โดยรถแท็กซี่ ใช้เวลา 30 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://rail-mtb.com/en

พักในเมืองทะคะยะมะ (Takayama)


*แผนการเดินทางเสริม*

วัดเซ็นโชจิ (Zenshoji Temple) – หมู่บ้านชิระคะวะโก (Shirakawago), จังหวัดกิฟุ (Gifu)

วัดเซ็นโชจิ (Zenshoji Temple)

วัดเซ็นโชจิ (Zenshoji Temple) เป็นวัดพุทธศาสนานิกายรินไซ (Rinzai) ที่วัดแห่งนี้จัดแสดงภาพเขียนสีน้ำหมึก “Happo Nirami Daruma” ภาพวาดรูปของพระสงฆ์ชาวอินเดียที่เดินทางเผยแพร่ศาสนาไปยังประเทศจีนและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 5-6 โดยเป็นผลงานของศิลปินและนักจัดสวนชื่อดัง เซชชู (Sesshu) ด้านหลังห้องโถงใหญ่ของวัดเป็นสวนที่ถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามลดหลั่นกันไปตามทิวเขา มีทั้งพุ่มไม้ หิน น้ำตก อีกทั้งยังมีต้นสนซีดาร์ขนาดใหญ่อายุนับพันปี

ico_01 ที่อยู่ 1819 Hagiwaracho Churo, Gero-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Zenshoji Sta. เดิน 6 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.gero-navi.jp/spot_73.html

หมู่บ้านชิระคะวะโก (Shirakawago)

5th-gifu-18

หมู่บ้านชิระคะวะโก (Shirakawago) เป็นหมู่บ้านชาวนาขนาดเล็กตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างเมืองทะคะยะมะ (Takayama) และคะนะซะวะ (Kanazawa) มีอายุมากกว่า 250 ปี ถูกเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก โดยมีลักษณะเด่นคือบ้านแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) ที่หลังคาบ้านนั้นถูกออกแบบให้ทนต่อแรงกดของหิมะจำนวนมหาศาลในฤดูหนาว และทุกต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะจัดเทศกาลประดับไฟ Shirakawago Light-Up และเป็นช่วงที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก หากจะเดินทางมาชมควรตรวจสอบวันจัดแสดงงานและรอบการเดินรถก่อน

ico_01 ที่อยู่ Shirakawa, Ono-cho, Ibi-gun, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากป้าย Shirakawago เดิน 1 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://shirakawa-go.org/en