แผ่นพับเกี่ยวกับท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Travel Brochures by JNTO)

คู่มือการเดินทางฉบับใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการเดินทางด้วยตัวเอง ในเส้นทางที่ได้รับความนิยม คู่มือทั้งหมดจะถูกแบ่งตามภูมิภาค เนื้อหาละเอียด เช่น วิธีการเดินทาง แผนที่บริเวณท้องถิ่น ข้อแนะนำในการเดินทาง รวมทั้งที่พักให้คุณเลือกดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวสถานที่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น

จดหมายข่าวอื่นๆ