อาบน้ำแร่ แช่อนเซ็น ท่ามกลางแหล่งน้ำพุร้อนขึ้นชื่อทั่วญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการอาบน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาอนเซ็นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีบ่อประเภทอื่นๆเช่น บ่ออบทรายร้อน บ่อแช่เท้าและบ่อโคลน จึงขอแนะนำบ่อน้ำพุร้อนที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกแห่งของประเทศญี่ปุ่น

จดหมายข่าวอื่นๆ