ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล สำหรับผู้ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นและร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามภายในงาน TITF#23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการสุ่มจับฉลาก
สำหรับผู้ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นและร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม

รางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว
สายการบิน ANA จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง

คุณ Worachai Tiawattanarattikal

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานและร่วมกิจกรรมกับทางเราในครั้งนี้