9 สถานที่ จูงลูกเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่

ในญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งที่เด็กๆ สามารถเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะกลางแจ้งที่เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทเน้นให้มีประสบการณ์ร่วม หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ และการได้เห็นเด็กๆ เล่นอย่างสนุกสนานก็เป็นภาพที่สร้างความสุขได้เป็นอย่างดี ในครั้งนี้จึงขอแนะนำสถานที่ 9 แห่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ให้ได้รู้จักกัน

[รายชื่อสถานที่แนะนำ]

* เรียงลำดับสถานที่จากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้