ตู้ ATM ในประเทศญี่ปุ่น

คุณสามารถถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน บัตรเงินสดของบริษัทนานาชาติทั้งหลาย ได้ที่ตู้ATM ของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (Japan Post Bank) และธนาคารเซเว่น (Seven Bank) ทุกตู้ทั่วประเทศ หรือจะใช้ตู้ ATM ของซิตี้แบงค์ (Citibank) ก็ได้เช่นกัน แต่จะมีจำนวนตู้อยู่จำกัดตามสนามบินนานาชาติหลัก และที่สำนักงานสาขาของธนาคารดังกล่าว

นอกจากธนาคารต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว ณ ปัจจุบันยังไม่มีธนาคารญี่ปุ่นอื่นๆ ที่รองรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

ในเว็บไซต์ของ Visa เองมีระบบช่วยค้นหาตำแหน่งของตู้ ATM ไว้สำหรับการค้นหาตู้ ATM ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของคุณ โดยค้นหาจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

เว็บไซต์หาสถานที่ตั้งตู้เอทีเอ็มของ Visa
http://www.visa.com/atmlocator/

ตู้ ATM ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น

ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นมีตู้ ATM อยู่ทั่วประเทศกว่า 26,400 ตู้ด้วยกัน ส่วนใหญ่อยู่ภายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ก็มีหลายตู้ที่อยู่ตามสถานีรถไฟและซูเปอร์มาร์เก็ต เวลาให้บริการก็แตกต่างกันไป และให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียด :
ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น(Yucho) – บริการตู้ ATM ระหว่างประเทศ
http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/ias/en_ias_index.html

ตู้ ATM ธนาคารเซเว่น

ในปัจจุบันธนาคารเซเว่นมีตู้ATMให้บริการอยู่ทั่วประเทศกว่า 21,000 ตู้ ที่ให้บริการคำแนะนำบนหน้าจอ ใบเสร็จ และเสียงเป็นภาษาต่างประเทศ

และตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2558 เป็นต้นไป บริการเหล่านี้จะรองรับถึง 12 ภาษา โดยเพิ่มภาษาใหม่เข้ามาอีก 8 ภาษา (ภาษาจีน(ตัวเต็ม) ภาษาไทย ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาญี่ปุ่น) จากเดิม 4 ภาษาที่มีอยู่ก่อนแล้ว (ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน(ตัวย่อ) และภาษาโปรตุเกส) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นไปอีก

รายละเอียด (ภาษาไทย) : http://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/intlcard02/th/

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2015

จดหมายข่าวอื่นๆ