รถไฟ

ระบบรถไฟในประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงมากในเรื่องความตรงต่อเวลาและความปลอดภัย

ค่าโดยสารรถไฟจะแตกต่างกันไปตามระยะทางที่คุณเดินทาง เช่นเดียวกันกับประเภทของรถไฟที่คุณใช้บริการ อย่างเช่น Limited Express, Express เป็นต้น และประเภทของที่นั่งที่ต้องระบุที่นั่ง อย่างเช่น Green Car(ชั้นหนึ่ง) หรือตู้นอน และอื่นๆ จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติม

ตั๋วสำหรับระยะทางใกล้สามารถหาซื้อได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟแต่ละแห่ง ในขณะที่ตั๋วสำหรับระยะทางไกลรวมทั้งการสำรองที่นั่งจะต้องซื้อกับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วในสถานีใหญ่ๆ

ตัวอย่างตั๋วรถไฟ ภาษาอังกฤษ โดย Japan Railway Group
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/jrticket_eng.html

ในการใช้รถไฟ อย่างแรกให้ซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายหรือที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ตั๋วของคุณจะถูกเจาะด้วยมือที่ประตูหรือเสียบเข้าไปในเครื่องเจาะ ให้เก็บตั๋วเอาไว้เพื่อคืนที่ปลายทาง หากไม่มีตารางค่าโดยสารเป็นภาษาอังกฤษแสดงบอกไว้ให้ซื้อตั๋วที่ราคาต่ำที่สุดที่ระบุไว้ที่ในเครื่องจำหน่ายและจ่ายส่วนต่างที่ช่องปรับค่าโดยสารที่สถานีปลายทางก่อนที่คุณจะผ่านประตูทางออก

สถานีส่วนใหญ่จะแสดงชื่อสถานีทั้งภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรภาษาอังกฤษบนป้ายชานชาลา ชื่อของสถานีจะเป็นอักษรขนาดใหญ่ตรงกลางป้าย ชื่อสถานีข้างเคียงแสดงที่ด้านล่างหรือด้านข้าง

รถไฟส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดจะหยุดให้บริการประมาณเที่ยงคืน

Japan Railway (JR) เป็นบริษัทรถไฟชั้นนำของญี่ปุ่น มีระบบรถไฟที่ละเอียดซับซ้อนและวางแผนขึ้นมาเป็นอย่างดี ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ชินคังเซ็น (รถไฟหัวกระสุน) เป็นรถไฟด่วนพิเศษที่มีความเร็วสูงสุดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำให้ทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันหลงใหลไปกับความเร็วสูงและความสะดวกสบาย ให้บริการจากโตเกียวไปยังเมืองใหญ่ๆ ในช่วงระยะห่างประมาณทุกๆ 15 นาที

รถไฟระยะไกลให้บริการเชื่อมสู่ทุกภาคส่วนของประเทศญี่ปุ่นอย่างสะดวกสบาย

การจองตั๋วสำหรับรถไฟระยะไกลให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน Japan Rail Pass หรือทำการจองที่นั่งที่ JR Travel Service Center ที่สนามบิน คุณสามารถไปที่ JR Travel Service Center ในตัวเมืองก็ได้ หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ตรงทางออก Yaesu North ของสถานีโตเกียว และเปิดให้บริการ 10:00-18:00 ทุกวัน หากคุณได้เปิดใช้งาน Japan Rail Pass เรียบร้อยแล้วและต้องการเพียงจองที่นั่ง ให้ไปที่เคาน์เตอร์สำนักงานจองตั๋ว (Midori-no-Madoguchi) ที่สถานี JR ใหญ่ๆ
 2. หากคุณไม่มี JR Pass ให้แวะเข้าไปที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว JR (JR Travel Service Center)หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวใหญ่ๆในตัวเมือง

ชินคังเซ็นมีอยู่หลายสาย เส้นทางที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการ คือ

 • Tokaido-Sanyo Shinkansen ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างโตเกียวและฮากาตะ
 • Tohoku Shinkansen เชื่อมต่อระหว่างโตเกียวและชิน-อาโอโมริ (จังหวัดอาโอโมริ)
 • Joetsu Shinkansen เชื่อมต่อระหว่างโตเกียวและนีกะตะ
 • Hokuriku Shinkansen เชื่อมต่อระหวางโตเกียวและคะนะซะวะ (จังหวัดอิชิกะวะ)
 • Kyushu Shinkansenในคิวชู ปัจจุบันเชื่อมต่อระหว่างฮากาตะ (จังหวัดฟุคุโอกะ) และคะโงะชิมะ ชูโอ (จังหวัดคะโงะชิมะ)

ประเภทของชินคังเซ็น

Tokaido-Sanyo Shinkansen มีอยู่ 3 ประเภท :

 1. Nozomi
 2. Hikari
 3. Kodama

ชินคังเซ็นแต่ละประเภทจะจอดในสถานีที่แตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างสถานี Tokyo และ Shin-Osaka
ขบวน Nozomi จะจอดที่สถานี Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto และ Shin-Osaka ตามลำดับ
ขบวน Hikari จะจอดในสถานีที่ต่างออกไปคือจอดหลายสถานีมากกว่าขบวน Nozomi (จุดจอดจะต่างกันไป)
ขบวน Kodama จะจอดทุกสถานี (16 สถานีระหว่างโตเกียวและโอซาก้า)

ประเภทของที่นั่ง

ที่นั่งมีอยู่ 3 ประเภท :

 1. ที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง (Non-reserved seats)
 2. ที่นั่งแบบระบุที่นั่ง (Reserved-seats)
 3. ที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green Car seats)

ระยะเวลาในการเดินทางและค่าโดยสารในเส้นทางสายหลัก (ต่อผู้ใหญ่ 1 คน)

 • ระหว่างโตเกียวและเซนได : ประมาณ 1 ชม. 40 นาที
  ค่าโดยสาร : 10,590 เยน
 • ระหว่างโตเกียวและนีงะตะ : ประมาณ 2 ชม. 3 นาที
  ค่าโดยสาร : 10,270 เยน
 • ระหว่างโตเกียวและนาโกย่า : ประมาณ 1 ชม. 45 นาที
  ค่าโดยสาร : 6,090 เยน + ค่าโดยสารรถด่วน 4,690 เยน (ระบุที่นั่ง) หรือ 3,980 เยน (ไม่ระบุที่นั่ง)
 • ระหว่างโตเกียวและชิน-โอซาก้า : ประมาณ 2 ชม. 30 นาที
  ค่าโดยสาร : 8,510 เยน + ค่าโดยสารรถด่วน 5,540 เยน (ระบุที่นั่ง) หรือ 4,730 เยน (ไม่ระบุที่นั่ง)
 • ระหว่างโตเกียวและฮากาตะ : ประมาณ 5 ชม. 15 นาที
  ค่าโดยสาร : 13,440 เยน + ค่าโดยสารรถด่วน 8,880 เยน (ระบุที่นั่ง) หรือ 7,770 เยน (ไม่ระบุที่นั่ง)
 • ระหว่างชิน-โอซาก้าและนาโกย่า : ประมาณ 50 นาที
  ค่าโดยสาร : 3,260 เยน + ค่าโดยสารรถด่วน 3,120 เยน (ระบุที่นั่ง) หรือ 2,410 เยน (ไม่ระบุที่นั่ง)
 • ระหว่างชิน-โอซาก้า และฮากาตะ : ประมาณ 2 ชม. 30 นาที
  ค่าโดยสาร : 9,350 เยน + ค่าโดยสารรถด่วน 5,540 เยน (ระบุที่นั่ง) หรือ 4,730 เยน (ไม่ระบุที่นั่ง)

※ ค่าโดยสารรถด่วนจะถูกลง 200 เยน ระหว่างวันที่ไม่มีคนคับคั่ง และเพิ่มอีก 200 เยนในวันที่มีคนคับคั่ง

คำถาม : สะดวกหรือไม่ถ้าฉันต้องซื้อตั๋วทุกครั้งที่จะโดยสารรถไฟ มีทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ ?

คำตอบ : มีระบบตั๋วแบบบัตรบางอย่างที่สะดวก เช่น Prepaid Card หรือ IC Card

เพราะความสะดวกสบายของบัตร จำนวนผู้ใช้บัตรจึงเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำแค่เสียบ(หรือแตะ)บัตรของคุณเข้าไปในเครื่องที่ประตูทางเข้า จึงไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว บัตรที่มีให้บริการมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ Prepaid Card และ IC Card สามารถหาซื้อได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วและสำนักงานจำหน่ายตั๋วในทุกสถานี

Prepaid Card คือบัตรเหมาจ่ายรถไฟ ซึ่งจะต้องซื้อบัตรในมูลค่าที่กำหนดและเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องที่ประตูทางเข้าก่อนที่เข้าไปในชานชาลา

IC Card คือบัตรเติมเงินหักราคาตามระยะทาง ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม และจะต้องซื้อบัตรพร้อมค่ามัดจำ แล้วนำไปใช้งานซ้ำได้หลายครั้งเท่าที่คุณใส่จำนวนเงินเข้าไปในบัตร เมื่อเข้าสู่ชานชาลาก็เพียงแค่แตะบัตรลงบนเครื่อง  และบัตรประเภทนี้สามารถใช้งานได้กับการขนส่งหลายรูปแบบ  ปัจจุบันบัตรนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศในพื้นที่ที่กำหนด

ซึ่งในพื้นที่ท้องถิ่นที่แต่ละแห่งก็มีบัตรหลากหลายประเภทที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันไป ในพื้นที่โตเกียวจะเป็น “SUICA” หรือ “PASMO” และพื้นที่โอซาก้าจะเป็น “ICOCA” หรือ “KANSAI THRU PASS”

ให้ซื้อบัตรที่สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ที่คุณพัก และมีระบบการขนส่งรองรับการเดินทางของคุณ

คำถาม : “ตู้สำหรับผู้โดยสารหญิงเท่านั้น” คืออะไร ?

คำตอบ : “เป็นตู้ขบวนรถไฟหรือรถไฟใต้ดินที่ให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ รวมทั้งเด็กนักเรียนชั้นประถม, เด็กเล็ก ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ดูแล

เป็นบริการของบริษัทรถไฟบางแห่ง  และให้บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันธรรมดา   แม้ว่าจะระบุว่า “ผู้หญิงเท่านั้น”  แต่ในรถอาจมีผู้โดยสารชายที่เข้าข่ายตามที่ได้กล่าวข้างต้น การให้บริการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางจิตใจของผู้โดยสาร ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความเข้าใจและเห็นใจจากผู้โดยสารคนอื่นๆ

คำถาม : ฉันจะจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมได้อย่างไร หากฉันโดยสารเกินมูลค่าที่อยู่ในตั๋ว ?

คำตอบ : เมื่อคุณออกจากสถานีหลังจากที่ลงรถไฟ คุณสามารถจ่ายจำนวนที่เพิ่มได้

ถ้าคุณนั่งรถไฟด้วยตั๋วรถไฟที่มีมูลค่าค่าโดยสารน้อยกว่าปลายทางของคุณ  หรือหากคุณเปลี่ยนจุดหมายปลายทางหลังจากที่ได้ขึ้นรถไฟแล้ว  คุณสามารถจ่ายค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่ทางออกของสถานีปลายทาง  โดยสามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สถานีโดยตรง หรือใช้เครื่องปรับค่าโดยสารที่มีติดตั้งอยู่ที่สถานี  หรือจ่ายได้ที่ผู้ควบคุมการต้อนรับบนรถไฟที่อยู่ใกล้คุณ

คำถาม : ฉันควรทำอย่างไร หากลืมทรัพย์สินไว้บนรถไฟ ?

คำตอบ : คุณสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อค้นหา

หากบริษัทรถไฟเป็นบริษัทเดียวกัน  คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่จากสายที่คุณโดยสารทั้งจากสถานีที่ออกเดินทางหรือสถานีที่ปลายทาง  พวกเขาจะค้นหาทรัพย์สินของคุณผ่านคอมพิวเตอร์อ้างอิงจากข้อมูลของคุณ เช่น รถไฟ, ตำแหน่งที่นั่ง  และลักษณะทรัพย์สินของคุณ  หรือจะโทรติดต่อไปยังสำนักงานติดตามทรัพย์สินที่หายไป             (Lost & Found)ของบริษัทรถไฟก็ได้ แต่โดยปกติแล้วในกรณีนี้จำเป็นต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น

คำถาม : หากฉันเกิดหิวขึ้นมาบนรถไฟ จะทำอย่างไร ?

คำตอบ : มีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟ

สำหรับรถไฟทางไกลอย่างเช่นชินคังเซ็น  จะมีพนักงานขายและเครื่องจำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ  คุณอาจซื้ออาหารกลางวัน เช่น แซนวิช “Onigiri” (ข้าวปั้น) หรืออาหารกล่องท้องถิ่นพิเศษ “Ekiben” (อาหารกล่องของสถานีรถไฟ) ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเขตที่รถไฟผ่าน  คุณสามารถนำอาหารขึ้นไปทานบนรถไฟได้  แต่พึงระวังอย่านำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงเข้าในรถ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการโดยสารรถไฟระยะทางสั้นๆ จะไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบนรถไฟ

คำถาม : ฉันจะตรวจสอบตารางเวลาและค่าโดยสารทั่วประเทศได้อย่างไร ?

คำตอบ : ลองใช้ “JNTO Travel Planner” บนเว็ปไซต์นี้

เพียงแค่ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทาง  “JNTO Travel Planner” จะแสดงประเภทระบบการขนส่ง ค่าโดยสาร เวลา และอื่นๆ ออกมา

JNTO Travel Planner
นอกจากนี้ จะมีเอกสารตารางเวลาเป็นเล่มให้บริการที่สำนักงานจำหน่ายตั๋ว แสดงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ เช่น รถไฟ เครื่องบิน รถบัสด่วน เรือข้ามฟาก และรถทัวร์นำเที่ยว  คู่มือเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีหากคุณเดินทางไปรอบประเทศญี่ปุ่น  หนังสือฉบับพกพามีจำหน่ายตามร้านหนังสือ และซุ้มร้านค้าในสถานี

คำถาม : มีสถานีใดบ้างไหมที่รถไฟไม่จอด ?

คำตอบ : มี ดังนั้นจึงควรตรวจสอบเส้นทาง ปลายทาง และประเภทของรถไฟ(สถานีที่รถไฟจะจอด) ให้ดีก่อน

รถไฟมีหลายประเภท  นอกเหนือจาก “Local (หยุดทุกสถานี)” ยังมีประเภท “Limited Express” “Rapid”  “Express” และ “Special Express” ซึ่งจะไม่หยุดทุกสถานีระหว่างทาง  หากคุณขึ้นรถไฟผิดประเภท  รถไฟอาจไม่หยุดที่สถานีปลายทางของคุณ หรือกลายเป็นว่าใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้  ก่อนที่จะขึ้นรถไฟ ควรตรวจสอบประเภทของรถไฟและสถานีที่จะหยุดให้แน่ใจ หากคุณขึ้นรถไฟผิดประเภท ให้ตรวจสอบรายชื่อสถานีที่แสดงบนรถไฟ  หรือฟังประกาศจากรถไฟอย่างตั้งใจ

คำถาม : ฉันจะซื้อและใช้ Japan Rail Pass ได้อย่างไร?

คำตอบ : คุณสามารถซื้อ Voucher สำหรับพาสของรถไฟได้จากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว

คุณสามารถซื้อ Voucher สำหรับพาสของรถไฟได้จากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่น และนำมาแลกเป็นพาสจริงที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วในประเทศญี่ปุ่น  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ลิงค์ของ Japan Railway Pass ตรวจสอบวิธีการใช้งานและวิธีการซื้อ ก่อนตัดสินใจซื้อ

Railway Services

http://www.japanrailpass.net/en/

นอกเหนือจากกลุ่ม JR แล้ว  ยังมีบริษัทรถไฟที่เล็กกว่าอีกหลายบริษัทที่ให้บริการรถไฟในเส้นทางในเมืองและชานเมืองสำคัญๆ ที่มีการเดินทางอย่างคับคั่ง  เส้นทางเหล่านี้มักเชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองและพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตชานเมือง รถไฟเหล่านี้จะสะดวกสบายสำหรับผู้เดินทางไปกลับเป็นประจำเท่านั้น  แต่ในบางครั้งก็นำเสนอเส้นทางที่เร็วกว่า ประหยัดและสะดวกสบายมากกว่า JR จากใจกลางเมืองที่ใกล้เคียงไปยังจุดที่เป็นที่นิยม เช่น นิกโก้ ฮาโกเน่ นารา และอื่นๆ

ซึ่งการถือ JR Pass ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้บริการรถไฟสายเหล่านี้

บริษัทรถไฟที่ให้บริการในและรอบพื้นที่โตเกียว
ปลายทาง บริษัทรถไฟ URL
ฮาโกเน่ Odakyu Electric Railway http://www.odakyu.jp/english/
นิกโก้ Tobu Railway http://www.tobu.co.jp/foreign/
สนามบินนานาชาติโตเกียว
(นาริตะ)
Keisei Electric Railway http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/
สนามบินนานาชาติโตเกียว
(ฮาเนะดะ)
Keihin Electric Express Railway (Keikyu) http://www.haneda-tokyo-access.com/en/
เขตโตเกียว
(ส่วนกลางของโตเกียว)
Tokyo Metro http://www.tokyometro.jp/en/
เขตโตเกียว Toei Subway http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/eng/
เขตโตเกียว / โยโกฮามา Tokyu Corporation http://www.tokyu.co.jp/global/
คะวะโกเอะ / ชิชิบุ Seibu Railway http://www.seibu-group.co.jp/railways/
ภูเขา ทะกะโอะ Keio Corporation http://www.keio.co.jp/english/
ภูเขาไฟฟูจิ Fujikyuko Co. http://www.fujikyu.co.jp/en/
เอบินะ Sagami Railway train (Sotetsu) http://www.sotetsu.co.jp/en/train/
บริษัทรถไฟที่ให้บริการในและรอบพื้นที่นาโกย่า
ปลายทาง Railway Comapny URL
เขตนาโกย่า Meitetsu (Nagoya Railroad) http://www.meitetsu.co.jp/english/
บริษัทรถไฟที่ให้บริการในและรอบพื้นที่โอซาก้า
ปลายทาง บริษัทรถไฟ URL
โอซาก้า/เกียวโต/นาระ Kintetsu Railway http://www.kintetsu.co.jp/
โอซาก้า/เกียวโต Keihan Railway http://www.keihan.co.jp/en/
โกเบ/โอซาก้า/เกียวโต Hankyu Electric Railway http://rail.hankyu.co.jp/en/
โกเบ/โอซาก้า/นาระ Hanshin Electric Railway http://www.hanshin.co.jp/global/en/
สนามบินนานาชาติคันไซ Nankai Electric Railway http://www.howto-osaka.com/en/top.html
บริษัทรถไฟที่ให้บริการในและรอบพื้นที่ฮิโรชิมะ
ปลายทาง บริษัทรถไฟ URL
เขตฮิโรชิมะ Hiroshima Electric Railway http://www.hiroden.co.jp/en/
บริษัทรถไฟที่ให้บริการในและรอบพื้นที่ฟุคุโอกะ
ปลายทาง บริษัทรถไฟ URL
เขตฟุคุโอกะ Nishi-Nippon Railroad (Nishitetsu) http://www.nishitetsu.co.jp/en/index.html

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


IC cards


“SUICA”

Metropolitan area: IC card “SUICA” charge type (JR East Japan)


“PASMO”

IC card “PASMO” charge type


Check timetables