เรียนรู้เรื่องรถไฟ JR

การโดยสารรถไฟถือเป็นการคมนาคมหลักในประเทศญี่ปุ่น ระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจกับระบบรถไฟที่ญี่ปุ่นก่อน รถไฟในญี่ปุ่นแบ่งเป็น 3 ระบบหลักๆ ได้แก่

 1. รถไฟ JR เน้นการเดินทางข้ามภูมิภาค ข้ามจังหวัด และการเดินทางในตัวเมือง
 2. รถไฟใต้ดิน เน้นการเดินทางในเมืองนั้นๆ
 3. รถไฟเอกชนต่างๆ วิ่งเฉพาะบริเวณนั้นๆ

ในครั้งนี้ขออธิบายเกี่ยวกับรถไฟ JR ในข้อ 1. เท่านั้น

รถไฟ JR เน้นการเดินทางระหว่างเมือง

รถไฟ JR ครอบคลุมบริเวณทั่วประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มภูมิภาคของรถไฟ JR แบ่งแยกตามแต่ละภูมิภาค

ชื่อ รับผิดชอบบริเวณ เว็บไซต์
 JR Hokkaido  เส้นทางบนเกาะฮอกไกโด  http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/
 JR East  เส้นทางในโตเกียว บริเวณใกล้เคียงจนถึงภูมิภาคโทโฮคุ  http://www.jreast.co.jp/e/
 JR Central  เส้นทางภูมิภาคจูบุ  http://english.jr-central.co.jp/
 JR West  เส้นทางภูมิภาคคันไช  https://www.westjr.co.jp/global/en/
 JR Shikoku  เส้นทางบนเกาะชิโกคุ  http://jr-shikoku.co.jp/global/en/
 JR Kyushu  เส้นทางบนเกาะคิวชู  http://www.jrkyushu.co.jp/english/

 

ตารางแบ่งระดับการให้บริการของรถไฟ JR

แต่ละภูมิภาคและแต่ล่ะสายรถไฟมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป แต่หลักๆมีหลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้ การเข้าใจประเภทรถไฟจะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินในเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ

ระดับ(ภาษาญี่ปุ่น) ประเภท จุดเด่น
Super Express (Shinkansen)  รถไฟชินคันเชน หรือ รถไฟหัวกระสุน
 • รถไฟความเร็วสูงที่สุด
 • มีชื่อเรียกตามเส้นทาง
 • มีรางวิ่งพิเศษเฉพาะ
 • มี Green Car / Ordinary Car
 • ราคาสูง
Limited Express (Tokkyu)  รถไฟด่วนพิเศษ
 • รถไฟความเร็วสูง
 • จอดเฉพาะสถานีหลัก
 • เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ดีไซน์
 • รูปทรง
 • มี Green Car / Ordinary Car
 • ราคาค่อนข้างสูง
Express (Kyuko)  รถไฟด่วน
 • จอดเฉพาะสถานีหลัก
 • จอดรับ ส่ง น้อยมาก
 • เน้นมุ่งไปที่จุดหมายปลายทาง
 • ราคาปานกลาง
Rapid Train (Kaisoku)  รถไฟเร็ว
 • จอดเกือบทุกสถานี มีแค่บางสถานีไม่จอด
 • ส่วนใหญ่วิ่งออกไปสู่ชานเมือง
 • ราคาถูก
Local Train (Futsu)  รถไฟท้องถิ่น
 • รถไฟวิ่งช้าที่สุด
 • จอดทุกสถานี
 • ส่วนใหญ่วิ่งบริการในเมือง
 • ราคาถูกที่สุด

*หมายเหตุ ราคารถไฟมี 2 ราคา

Ordinary คือชั้นธรรมดา ส่วน Green คือชั้นพิเศษ (เก้าอี้ใหญ่กว่า พื้นที่ระหว่างเข่ากับเบาะเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้ากว้างกว่าชั้นธรรมดา)

ตัวอย่างภาพรถไฟรูปแบบต่างๆ (รูปร่างลักษณะอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสาย)