เจแปนเรลพาส (JR Pass)

Japan Rail Pass เป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟซึ่งออกโดย JR (Japan Railway) ช่วยให้นักท่องเที่ยวใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าและเดินทางอย่างสะดวกสบาย บัตรเหมาจ่ายรถไฟนี้สามารถใช้กับรถไฟ JR และรถบัสและเรือข้ามฟากในเครือพันธมิตรได้ไม่จำกัดเกือบทั้งหมดในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น

Japan Rail Pass นั้นมีไว้สำหรับผู้ที่มาจากต่างประเทศที่มีความประสงค์เข้าประเทศญี่ปุ่นในฐานะ “ผู้มาเยือนชั่วคราว(Temporary Visitors)” เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งโดยปกติแล้วต้องซื้อ Exchange Order ผ่านทางบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในต่างประเทศ แล้วจึงนำ Exchange Order นั้นมาแลกเป็น Japan Rail Passได้หลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

สิ่งสำคัญมากที่ต้องคำนึงไว้คือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการประทับตราสถานะการเข้าประเทศเป็น “ผู้มาเยือนชั่วคราว(Temporary Visitors)” ในหนังสือเดินทางเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ Japan Rail Pass ได้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องนำ Exchange Order ไปยังสถานีรถไฟในญี่ปุ่นที่มีสำนักงานแลก Japan Rail Pass เพื่อที่จะขอรับ Japan Rail Pass ต่อไป

สามารถหาซื้อ Exchange Order ได้จากสำนักงานของ JTB Corp ในต่างประเทศ, JALPAK, Nippon Travel Agency Co., Ltd., Kintetsu International, and Toptour Corporation และบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรในประเทศต่างๆ สำนักงานในต่างประเทศของ Japan Airlines(JAL)* และ All Nippon Airways(ANA) ก็ให้บริการซื้อ Exchange Order ด้วย * เมื่อใช้เที่ยวบินในกลุ่ม JAL

สถานที่จำหน่าย Exchange Orders
http://www.japanrailpass.net/en/purchase.html

ขณะนี้ JR East ได้เปิดให้บริการจองที่นั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   และยังสามารถใช้จองที่นั่งรถไฟชินคังเซ็น (รถด่วนความเร็วสูง) ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งหมด  รวมถึงรถไฟ Narita Express ด้วย การเดินทางด้วยรถไฟใดๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีตั๋วค่าโดยสารหลัก (basic fare ticket) และตั๋วการสำรองที่นั่ง (Seat reservation ticket)  คุณจะต้องซื้อตั๋วค่าโดยสารหลักเมื่อคุณไปรับตั๋วการสำรองที่นั่ง  โดยต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนเพื่อใช้บริการนี้ (สมัครสมาชิกฟรี)

Japan Rail Pass และ พาสรถไฟ JR อื่นๆ
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/discount/railways.html

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง