วิธีการใช้ Hyperdia.com

วิธีการตรวจสอบตารางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย

http://www.hyperdia.com/en/

เว็บไซต์ Hyperdia.com เป็นบริการของบริษัท Hitachi Systems, Ltd. เปิดให้ใช้บริการฟรี
หากท่านต้องการทราบตารางเวลาการเดินรถไฟ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สรุปมาเป็นเส้นทางให้เราได้เปรียบเทียบว่าวิธีการเดินทางใดใช้เวลาน้อยหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เชิญตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/

ในเว็บไซต์ดังกล่าว มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจะมีการอัพเดทแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ

เพียงระบุสถานีต้นทางและปลายทางที่ต้องการไป วันที่พร้อมกับเวลาที่เริ่มต้นเดินทาง ระบบก็จะทำการค้นหาวิธีการที่ไปถึงเป้าหมาย

ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวจะต้องหาข้อมูลสถานีต้นทางและปลายทางให้ได้เสียก่อน และควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆใน Hyperdia ว่าคืออะไรบ้าง เพื่อที่จะใช้งาน Hyperdia ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สัญลักษณ์ต่างๆใน Hyperdia มีดังนี้

transportationhyperdia01

วิธีการค้นหาตารางเวลาการเดินรถไฟโดย Hyperdia (ตัวอย่าง)

1. ไปที่เว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/

2. กรอกข้อมูล
** ระบบจะใช้ชื่อของสถานีรถไฟเป็นคำค้นหา โดยชื่อสถานีนั้นจะขึ้นมาให้เราเลือก อัตโนมัติ ตอนที่พิมพ์**
– กรอกชื่อสถานีต้นทาง
– กรอกชื่อสถานีปลายทาง
– ระบุวันที่เดินทาง และ เวลาที่ต้องการเดินทางโดยประมาณ

transportationhyperdia02
3. สามารถเลือกหัวข้อต่างๆเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผลการค้นหาตรงความต้องการมากขึ้น
informationhyperdia03
4. เมื่อทำการค้นหาแล้ว Hyperdia จะแสดงแผนการเดินทางทุกแบบมาให้ตั้งแต่ 1 จนถึง 10 เส้นทาง เราสามารถที่จะเลือกและเปรียบเทียบได้ตามสะดวกว่าจะเลือกวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
ผลที่ได้จะออกมาตามตัวอย่างด้านล่าง

informationhyperdia04

informationhyperdia05
ข้อเสนอแนะ :

วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร JR rail pass
1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก ได้แก่ NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (shinkansen) และ Private Railway และ เครื่องบิน

informationhyperdia06

วิธีเลือกให้ได้การค้นหาที่ครอบคลุมการใช้บัตร Kansai Thru pass
1. ค้นหาเหมือนตามการใช้ปกติ
2. แต่ส่วนของการเลือกหัวข้อพาหนะการเดินทางต่างๆ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรงช่องด้านหน้าออก
ได้แก่ Japan Railway (JR) , Bullet train (Shinkansen), NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (Shinkansen) และ เครื่องบินinformationhyperdia07

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิด

แค่เพียงเราเตรียมตัวเรื่องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าเอาไว้ เท่านี้ก็จะเที่ยวอย่างสนุก ไม่กลัวหลง

 

[ เพจที่เกี่ยวข้อง ]

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2015