รถไฟ และ บัส

ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละแห่งก่อนอีกครั้งเนื่องจากรายละเอียดด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

คันโต (โตเกียวและบริเวณใกล้เคียง)

บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินโตเกียว (Tokyo Subway Ticket)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่อาศัยอยู่นอกโตเกียว, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma และYamanashi
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ด้ไม่จำกัด 1 ถึง 3 วันต่อเนื่องกัน บนสายรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro และ Toei
2. ราคา :
(บัตรแบบ 1 วัน) ผู้ใหญ่ : 800 เยน / เด็ก : 400 เยน
(บัตรแบบ 2 วัน) ผู้ใหญ่ : 1,200 เยน / เด็ก : 600 เยน
(บัตรแบบ 3 วัน) ผู้ใหญ่ : 1,500 เยน / เด็ก : 750 เยน
ผู้ให้บริการ Tokyo Metro; รัฐบาลกรุงโตเกียว(Tokyo Metropolitan Government)
ติดต่อสอบถาม Tokyo Metro
http://www.tokyometro.jp/en/ticket/value/travel/index.html#anc03

Tokyo Tour Ticket (Tokyo FuriiKippu) / Tokyo Combination Ticket
(แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 1 วัน, พื้นที่โตเกียว)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด 1 วันกับรถไฟ JR และรถไฟใต้ดินTokyo Metroภายในเมืองโตเกียว รวมถึงรถไฟใต้ดิน รถราง และรถบัสที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลกรุงโตเกียว
2. ราคา : ผู้ใหญ่ :1,590 เยน / เด็ก : 800 เยน
ผู้ให้บริการ JR East ; Tokyo Metro, รัฐบาลกรุงโตเกียว
ติดต่อสอบถาม JR East
http://www.jreast.co.jp/e/pass/tokyo_free.html
Tokyo Metro
http://www.tokyometro.jp/en/ticket/index.html

บัตร Keisei Skyliner และรถไฟใต้ดินโตเกียว (Tokyo Subway Ticket)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ชุดบัตรของผู้โดยสาร ประกอบด้วย บัตรโดยสาร Skylinerเที่ยวเดียวหรือแบบไปกลับและบัตรรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 1 ถึง 3 วันกรุงโตเกียว

2. ราคา :

Skylinerแบบเที่ยวเดียว และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 1 วัน
ผู้ใหญ่ : 2,800 เยน / เด็ก : 1,400 เยน

Skylinerแบบเที่ยวเดียว และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 2 วัน
ผู้ใหญ่ : 3,200 เยน / เด็ก : 1,600 เยน

Skylinerแบบเที่ยวเดียว และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 3 วัน
ผู้ใหญ่ : 3,500 เยน / เด็ก : 1,750 เยน

Skylinerแบบไปและกลับ และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 1 วัน
ผู้ใหญ่ : 4,700 เยน / เด็ก : 2,350 เยน

Skylinerแบบไปและกลับ และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 2 วัน
ผู้ใหญ่ : 5,100 เยน / เด็ก : 2,550 เยน

Skylinerแบบไปและกลับ และรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 3 วัน
ผู้ใหญ่ : 5,400 เยน / เด็ก : 2,700 เยน

ผู้ให้บริการ Keisei Electric Railway
ติดต่อสอบถาม Keisei Electric Railway
http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/value_ticket/subway.html
Tokyo Metro
http://www.tokyometro.jp/th/ticket/value/airport_bus/index.html

บัตรรวมรถบัส/รถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน(Combined One-day bus/subway pass)(แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 1 วัน Yokohama)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด 1 วันกับรถไฟใต้ดินและรถบัสที่ให้บริการภายในเมือง Yakohama
2. ราคา : ผู้ใหญ่ : 830 เยน / เด็ก : 420 เยน
ผู้ให้บริการ City of Yokohama, Transportation Bureau
ติดต่อสอบถาม City of Yokohama, Transportation Bureau Information Center
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/english/ticket/ichinichi.html

Minato Burari Ticket (แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 1 วัน Yokohama)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด 1 วันกับรถไฟใต้ดินและรถบัสภายในและรอบพื้นที่ท่าเรือ Yokohama และยังสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเข้าสถานที่ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
2. ราคา : ผู้ใหญ่ : 500 เยน / เด็ก : 250 เยน
ผู้ให้บริการ City of Yokohama, Transportation Bureau
ติดต่อสอบถาม City of Yokohama, Transportation Bureau Information Center
http://www.yokohama-bus.jp/burari/en/index.html
City Call Center โทร : 045-664-2525

Fuji Hakone Pass (แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 3 วัน พื้นที่ Fuji และ Hakone)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ส่วนลดการเดินทางแบบไปและกลับจากโตเกียว(ชินจูกุ) (บนสายรถไฟOdakyu และรถบัส Chuo Higway Bus)
2. ใช้ได้ไม่จำกัดกับการขนส่งในพื้นที่Hakoneและ Fujiที่ระบุไว้
3. ส่วนลดค่าเข้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารประมาณ 60 แห่ง
4. ราคา : ผู้ใหญ่ : 8,000 เยน / เด็ก : 4,000 เยน
ผู้ให้บริการ Odakyu Electric Railways
ติดต่อสอบถาม Odakyu Sightseeing Service Center
http://www.odakyu.jp/english/
Tel : 03-5321-7887

คันไซ (โอซาก้าและบริเวณใกล้เคียง)

บัตรแบบใช้ได้ไม่จำกัด 1 วัน “Enjoy Eco Card” (แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 1 วัน โอซาก้า)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด (สำหรับ 1 วัน) กับรถไฟใต้ดินเมืองโอซาก้า, รถราง, รถบัสในพื้นที่โอซาก้า
2. ราคา : ผู้ใหญ่ : 800 เยน / เด็ก : 300 เยน (สำหรับ 1 วัน)
*เฉพาะผู้ใหญ่ : 600 เยนในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ
ผู้ให้บริการ Osaka Municipal Transportation Bureau
ติดต่อสอบถาม The Osaka Municipal Transportation Bureau
http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/foreign/thai/Card.html
โทร : 06-6582-1400

Kintetsu Rail Pass

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด 5 วันในสาย Kintetsu
2 ใช้โดยสารรถไฟขบวน Limited Express ได้ 3 ครั้ง
3. ราคา : ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) : 3,800 เยน / เด็ก(อายุ 6-12 ปี) : 1,900 เยน
ผู้ให้บริการ Kintetsu Railway
ติดต่อสอบถาม Kintetsu Railway
http://www.kintetsu.co.jp/foreign/thai/ticket/krp.html

Kansai Thru Pass แบบ 2 วันและแบบ 3 วัน (แบบระหว่างเมือง/ภูมิภาค พื้นที่คันไซ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในต่างประเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด (2 วันและ 3 วัน) กับรถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดินและรถบัสในพื้นที่คันไซ
2. ราคา :
ผู้ใหญ่ : 5,200 เยน / เด็ก : 2,600 เยน (สำหรับ 3 วัน)
ผู้ใหญ่ : 4,000 เยน / เด็ก : 2,000 เยน (สำหรับ 2 วัน)
ยังสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเข้าสถานที่ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางได้
3. สามารถหาซื้อบัตรผ่านทางตัวแทนท่องเที่ยว หรือที่สนามบินนานาชาติคันไซ, สนามบินโอซาก้า หรือสถานีเกียวโต
ผู้ให้บริการ KANSAI THRU PASS
ติดต่อสอบถาม KANSAI THRU PASS
http://www.surutto.com/tickets/kansai_thru_english.html

Osaka Amazing Pass (แบบภูมิภาค, บัตรแบบ 1 วัน, โอซาก้า)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในต่างประเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด 1 วัน กับรถไฟใต้ดินและรถไฟเอกชนภายในเมืองโอซาก้า
2. ฟรีค่าเข้าสถานที่ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
3. ราคา : 2,300 เยน (1 วัน) 3,000 เยน (2 วัน)
ผู้ให้บริการ กรมการขนส่งสาธารณะ และบริษัท 5 แห่ง
ติดต่อสอบถาม Osaka Amazing Pass
http://www.osaka-info.jp/osp/en/

ชูโงะคุ (ฮิโรชิม่าและบริเวณใกล้เคียง)

บัตรราคาประหยัด (แบบภูมิภาค Hiroshima และMiyajima)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด 1. ใช้ได้ไม่จำกัด (สำหรับ 1 วัน) กับรถไฟของ Hiroshima Electric Railway และเรือข้ามฟากระหว่าง Miyajimaguchi และMiyajima
2. ราคา : ผู้ใหญ่ : 840 เยน / เด็ก : 420 เยน (สำหรับ 1 วัน)
ผู้ให้บริการ Hiroshima Electric Railway
ติดต่อสอบถาม Hiroshima Electric Railway
http://www.hiroden.co.jp/en/index.html