บริการบินภายในประเทศ

ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละแห่งก่อนอีกครั้งเนื่องจากรายละเอียดด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

“oneworldYokoso/Visit Japan Fare” (ทั่วประเทศ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ มีวันที่ห้ามใช้และข้อจำกัดบางประการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว
ประเภทของส่วนลด 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วสำหรับบริการการบินภายในประเทศได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ภาคส่วน ในราคาค่าโดยสาร 10,800 เยนต่อหนึ่งภาคส่วนใดๆ
2) จำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
ผู้ให้บริการ JAL
ติดต่อสอบถาม JAL
http://www.jal.co.jp/yokosojapan/

“Welcome to Japan Fare” (ทั่วประเทศ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ มีวันที่ห้ามใช้และข้อจำกัดบางประการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว
ประเภทของส่วนลด 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วสำหรับบริการการบินภายในประเทศตั้งแต่ 2 ถึง 5 ภาคส่วน ในราคาค่าโดยสาร 14,040 เยนต่อหนึ่งภาคส่วนใดๆ
2) จำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
ผู้ให้บริการ JAL
ติดต่อสอบถาม JAL
http://www.jal.co.jp/yokosojapan/japanfare.html

* ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง “Welcome to Japan Fare”  และ  “oneworldYokoso/Visit Japan Fare” ที่ออกมาใหม่ คือนักท่องเที่ยวที่ใช้ “Welcome to Japan Fare” เดิมจะสามารถใช้สายการบิน oneworld หรือสายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการในญี่ปุ่นที่เป็นเที่ยวบินที่ไปและมาจากประเทศญี่ปุ่น  ในขณะที่ “oneworldYokoso/Visit Japan Fare”  ที่ใหม่และราคาต่ำกว่า  จะใช้ได้เฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยสายการบินoneworld ที่ไปและมาจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

“Star Alliance Japan Airpass Fare” (ทั่วประเทศ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ มีวันที่ห้ามใช้และข้อจำกัดบางประการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว
ประเภทของส่วนลด 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วสำหรับการบริการการบินภายในประเทศตั้งแต่ 1 ถึง 5 ภาคส่วนในราคาค่าโดยสาร 10,800 เยนต่อหนึ่งภาคส่วนใดๆ
2) จำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
ผู้ให้บริการ ANA
ติดต่อสอบถาม ANA
http://www.anaskyweb.com/

“Visit JAPAN Fare” (ทั่วประเทศ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระยะเวลาที่ใช้ได้ มีวันที่ห้ามใช้และข้อจำกัดบางประการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว
ประเภทของส่วนลด 1) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วสำหรับบริการการบินภายในประเทศตั้งแต่ 2 ถึง 5 ภาคส่วนในราคาค่าโดยสาร 14,040 เยนต่อหนึ่งภาคส่วนใดๆ
2) จำเป็นต้องซื้อล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
ผู้ให้บริการ ANA
ติดต่อสอบถาม ANA
http://www.anaskyweb.com/

* ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง “Visit JAPAN Fare”  และ “Star Alliance Japan Airpass Fare” คือนักท่องเที่ยวที่ใช้ “Visit JAPAN Fare” สามารถใช้สายการบิน Star Alliance หรือสายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการในญี่ปุ่นที่เป็นเที่ยวบินไปและมาจากประเทศญี่ปุ่น  ในขณะที่ “Star Alliance Japan Airpass Fare” ที่ราคาต่ำกว่า จะใช้ได้เฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยสายการบิน Star Alliance ที่ไปและมาจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

** อัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีบริโภคของญี่ปุ่นแล้ว   อย่างไรก็ตามภาษีบริโภคจะไม่ถูกคิดหากเวลาต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศเที่ยวล่าสุดและเที่ยวบินระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นนั้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง