บัส และ เเท็กซี่

ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละแห่งก่อนอีกครั้งเนื่องจากรายละเอียดด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บัตรโดยสารแบบ 1 วัน (เซนได, มิยะงิ, ฟุคุโอกะ, คิตะคิวชู)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด [ เซนได-มิยะงิ ]
1. บัตรโดยสาร 1 วันสำหรับรถบัสที่วิ่งให้บริการภายในเมือง
2. ราคา : 640 เยน สำหรับพื้นที่ในเขตเมือง และ 980 เยน สำหรับในพื้นที่เขตชานเมือง
ผู้ให้บริการ Sendai City Transport Bureau
ติดต่อสอบถาม Sendai City Transport Bureau
https://www.kotsu.city.sendai.jp/english/fare/waribiki.html
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ประเภทของส่วนลด [ เมืองฟุคุโอกะ ]
1. สามารถใช้ภายในโซนที่ถูกจัดไว้ของเมืองฟุคุโอกะ
2. ราคา : เด็ก 300 เยน, ผู้ใหญ่ 600 เยน, บัตรคู่ 1,000 เยน, ครอบครัว 1,400 เยน[ คิตะคิวชู ]
1. สามารถใช้ภายในโซนที่ถูกจัดไว้ของพื้นที่เมืองคิตะคิวชู
2. ราคา: เด็ก 350 เยน, ผู้ใหญ่ 700 เยน
ผู้ให้บริการ Nishitestu Bus One day Pass
ติดต่อสอบถาม Nishitestu Bus One day Pass
http://www.nishitetsu.jp/en/ticket/
Nishi Nippon Railroad

บัตรโดยสารแบบ 3-4 วัน (แบบภูมิภาค, [ คิวชูทั้งหมด, คิวชูตอนเหนือ, Shimonoseki ] )

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ประเภทของส่วนลด [ คิวชูทั้งหมดและ Shimonoseki]
1. บัตรโดยสารแบบ 3-4 วันใช้ได้กับ 7 จังหวัดในคิวชูและ Shimonoseki
2. ราคา : 10,000 เยน สำหรับ 3 วันและ 14,000 เยน สำหรับ 4 วัน[ คิวชูตอนเหนือ ]
1. บัตรโดยสารแบบ 3 วันใช้ได้ใน Shimonoseki, ฟุคุโอกะ, ซะกะ, นางาซากิ และคุมะโมโตะ
2. ราคา : 8,000 เยน สำหรับ 3 วัน
ผู้ให้บริการ SunQ Pass
ติดต่อสอบถาม SunQ Pass
http://www.sunqpass.jp/english/index.shtml
Nishi Nippon Railroad

แท็กซี่แบ่งนั่ง (Shared ride taxis) (สนามบินนานาชาติคันไซ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด [ สนามบินนานาชาติคันไซ ]
1. สนามบินนานาชาติคันไซ –ในเมืองเกียวโตที่กำหนดและชานเมือง
2. ราคา : 3,600 เยน[ สนามบินนานาชาติคันไซ ]
1. สนามบินนานาชาติคันไซ – ในเมืองโกเบ/Ashiyaที่กำหนด
2. ราคา : 2,000 เยน – 4,000 เยน
ผู้ให้บริการ [สนามบินนานาชาติคันไซ ] / MK Corporation
ติดต่อสอบถาม [สนามบินนานาชาติคันไซ ] / MK Corporation
http://www.mktaxi-japan.com/

แท็กซี่อัตราคงที่ (สนามบินนาริตะ)

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่ใช้ได้ ตลอดปี
ประเภทของส่วนลด [ สนามบินนาริตะ ]
1. สนามบินนาริตะ – ภูมิภาคคันโตที่กำหนด
2. ราคา : 13,000 เยน- 39,000 เยน
*ค่าทางด่วนจะไม่ถูกรวมอยู่ในอัตราค่าโดยสารคงที่และต้องจ่ายเป็นส่วนเก็บเพิ่ม
ผู้ให้บริการ / ติดต่อสอบถาม แท็กซี่อัตราคงที่ (แท็กซี่สนามบิน)
0476-34-8755 (วันธรรมดา 9:00 – 17:00 น.)
0476-32-9516 (เสาร์, อาทิตย์ & วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6:00 – 22:00 น.)TOKYO MK TAXI
http://www.tokyomk.com/eng/airport.html#air_memberLIMO TOKYO
http://www.limotokyo.jp/