กำแพงหิมะในหุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น

news-wall-2014-01news-wall-2014-02

Tateyama Kurobe Alpine Route (เส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ–คุโรเบะ) คือ เส้นทางการท่องเที่ยวผ่านหุบเขาหิมะ เขื่อนและเส้นทางตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในจังหวัด Toyama เส้นทางนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติจูบุซังกะขุ หากมาที่นี่คุณจะได้เห็นกำแพงหิมะสีขาวสูงท่วมหัวทั้งทางด้านซ้ายและขาวมือ ซึ่งกำแพงหิมะนี้เกิดจากหิมะที่ตกซ้ำๆสะสมมาตั้งแต่ฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการละลายหิมะส่วนที่เป็นถนน จึงเกิดเป็นกำแพงที่มีความสูงหลายเมตร ความสูงของกำแพงในแต่ละปีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าปีนั้นหิมะตกปริมาณมากน้อยเพียงใด

นอกเหนือจากกำแพงหิมะ นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้ เช่น เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) เราเดินชมเขื่อนได้ตรงบริเวณสันเขื่อน

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ Tateyama Kurobe Alpine Route เปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปชมกำแพงหิมะที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น โดยที่กำแพงหิมะจะสูงประมาณ 7-8 เมตร (หากในปีนั้นหิมะตกหนักอาจสูงได้ถึง 20 เมตร) แต่จะสูงจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นกำแพงหิมะจะเริ่มละลายและจะเตี้ยลงๆ จนเมื่อถึงราวเดือนพฤศจิกายนหิมะจะตกลงมาอีกครั้งเตรียมพร้อมก่อต่อเป็นกำแพงหิมะให้คุณชมใหม่ในปีถัดไป

ช่วงเวลาที่เปิดตลอดเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะในปี 2014 นี้เริ่มตั้งเเต่วันที่ 16 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2557

การเดินทางภายในเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route มีหลายรูปแบบ ได้แก่ กระเช้าลอยฟ้า รถราง รถบัส เคเบิ้ลคาร์รวมทั้งการเดินเท้า ทำให้คุณสามารถสนุกไปกับบรรยากาศหลายแบบ รวมทั้งได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่หลากหลาย การเดินทางเที่ยวเส้นทางนี้ปกติใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง (จากต้นทางสู่ปลายทางอีกฝั่ง) อย่างไรก็ตาม หากคุณไปเที่ยวที่นี่ในช่วงต้นของการเปิดเส้นทางกำแพงหิมะคุณอาจต้องรอคิวในการใช้บริการเคเบิ้ลคาร์และกระเช้าลอยฟ้านานกว่าปกติ ขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาเอาไว้

เทือกเขาทาเตยามะนี้มีลักษณะที่สวยงาม และมีธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์ เป็นป่าสนที่มีอายุกว่า 1,000 ปี จึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างเรียกเทือกเขานี้ว่า Japan Alps

การเดินทางภายในเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route

จากจุดต้นทางที่ Toyama ไปจนถึงปลายทางที่ Shinano-Omachi ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง

(สามารถสลับลำดับระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางได้)

  จาก
Toyama Station
Tateyama Station
Bijodaira
Murodo
Daikando
Kurobedaira
Kurobeko
Kurobeko-Dam
Ogizawa

ถึง
Tateyama Station
Bijodara
Murodo
Daikanbo
Kurobedaira
Kurobeko
Kurobeko-Dam
Ogizawa
Shinano-Omachi station

การเดินทางโดย
รถไฟ
รถรางTateyama
รถบัส
รถบัส
กระเช้าลอยฟ้า
รถรางKurobe
เดิน หรือ เรือ
รถบัส
รถบัส

ระยะเวลา
60 นาที
7 นาที
50 นาที
10 นาที
7 นาที
5 นาที
15 นาที
16 นาที
40 นาที

ขนส่งสัมภาระภายในเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route
ช่วงเวลาจัดให้บริการ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถานที่รับเรื่องบริการจัดส่ง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่Tateyama Station
ร้าน Alps Roman-kan ติดกับสถานี Shinano-Omachi

เวลารับบริการ
ภายใน 10:00 น.(ไม่ต้องจองล่วงหน้า)
ระหว่าง 8:00-11:10 น.(ไม่ต้องจองล่วงหน้า)

เวลาบริการจัดส่ง
15:00 – 17:30 น.
15:00-18:30 น.(1-10 พฤศจิกายน: ถึง 17:30 น.)

สถานที่รับของ
ร้าน Alps Roman-kan ติดกับ Shinano-Omachi station
ศูนย์ประชาสัมพันธ์Tateyama Station

ข้อแนะนำในการใช้บริการขนส่งสัมภาระ

  • ไม่ควรใส่ของมีค่าลงในกระเป๋าสัมภาระ เช่น เงินสด สิ่งของมีราคา วัสดุที่แตกง่าย เนื่องจากทางบริษัทขนส่งไม่รับผิดชอบหากสูญหายหรือชำรุด
  • ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือการคมนาคมภายในเส้นทางเกิดติดขัด อาจไม่สามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของคุณได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  • เนื่องจากจะต้องมีการลงทะเบียนกระเป๋าสัมภาระ จึงต้องมาแจ้งความจำนงการใช้บริการก่อนเวลาขึ้นรถ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

สถานีจำหน่ายบัตรโดยสาร จุดจำหน่ายตั๋ว

Toyama Station

บัตรโดยสารไปOgigawa Bus stopเพื่อเข้าไปยังแต่ละเส้นทาง ของทุกสถานีรถไฟจัดจำหน่ายที่นี่ใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่

Tateyama Station

บัตรโดยสารไปOgigawa Bus stopเพื่อเข้าไปทุกเส้นทาง ของทุกสถานีรถไฟจัดจำหน่ายที่นี่ใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่

Ogigawa Bus stop

บัตรโดยสารไปOgigawa Bus stopเพื่อเข้าไปยังแต่ละเส้นทาง ของทุกสถานีรถไฟจัดจำหน่ายที่นี่ไม่มีบริการขนส่งสัมภาระที่นี่
Shinano-Omachi station
(ที่ทำการบัตรโดยสารรถบัสอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ)
1) ตั๋วรถบัสไปOgigawa Bus stop จัดจำหน่ายที่นี่
2) ตั๋วสำหรับจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลออกไปToyama Station มีจัดจำหน่ายที่Ogigawa Bus stop
ขนส่งสัมภาระภายในเขตใช้บริการได้ที่นี่

ข้อแนะนำการท่องเที่ยวเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route
จากจุดต้นทางที่ Toyama ไปจนถึงปลายทางที่ Shinano-Omachi ซื้อบัตรโดยสารพาหนะต่างๆตลอดเส้นทางการเดินทางหรือแวะซื้อที่แต่ละสถานีระหว่างเดินทางก็ได้

  •  ขณะซื้อบัตรโดยสาร (ทาเตยามะเคเบิลคาร์/รถบัสไฟฟ้า) จากเครื่องขายตั๋วเดิน  ทางในตอนแรกอาจต้องระบุเวลาขึ้นรถเอาไว้ด้วย
  •  บัตรโดยสารที่ซื้อ 1 ใบ คือบัตรผ่านเส้นทางทั้งหมด ต้องแสดงบัตรนี้ตอนใช้บริการ  พาหนะ โปรดเก็บรักษาและระวังอย่าให้บัตรสูญหาย
  •  วันที่มีผู้ท่องเที่ยวเยอะจะอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ของต้นเดือน เม.ษ – พ.ค รวมทั้ง    ช่วงต้นหรือกลางเดือน ส.ค ดังนั้นคุณอาจไม่ได้ขึ้นรถตามเวลาที่ระบุไว้
  •  โปรดระวังเรื่องบริการรับส่งสัมภาระอาจถูกระงับชั่วคราวหรือล่าช้าเนื่องจากสถาพอากาศหรือรถวิ่งไม่ได้
  •  สามารถจองบัตรได้ทางเว็บไซต์
  •  บัตรโดยสารมีอายุใช้ได้ 5 วัน
  •  ไม่สามารถใช้ JR Rail Pass ได้
จดหมายข่าวอื่นๆ