ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมือง Obara

เชื่อหรือไม่ว่ามีดอกซากุระที่บานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วย?!

ซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่า Shikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดู โดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทั่วๆไปคือจะบาน 2 ครั้ง ต่อปี ดอก Shikizakura เริ่มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบานอีกครั้งตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่ เมือง Obara จังหวัด Aichi ทางภาคกลางของญี่ปุ่น ซึ่งที่บริเวณนี้จะมีดอก Shikizakura มากถึง 10,000 ต้น ใครที่พลาดชมดอกซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

งานเทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดงจะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริเวณงาน

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแสดง Obara Kabuki ตลอดจนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่นและศูนย์ศิลปะหัตกรรม นอกจากนี้ยังมีต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วย

ชื่องาน เทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 17 (Obara Shikizakura Matsuri)
ช่วงเวลา วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2013
การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
(เดินทางโดยรถไฟและต่อรสบัส)
จากสถานี Nagoya นั่งรถไฟใต้ดินสาย Higashiyama เปลี่ยนรถที่ Fushimi ต่อสายรถไฟใต้ดินTsurumai และสาย Meitetsu Toyoya (ทั้ง2สายเชื่อมต่อกันโดยตรง) ลงสถานี Toyata-shi (ใช้เวลา 55 นาที)
จากนั้นนั่งรถบัส Toyota Oiden bus สาย Obara-toyota มุ่งไปทาง Kaminigi (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.kankou-obara.toyota.aichi.jp/?cat=14
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) เอกสารแผ่นพับของงานเทศกาลนี้เมื่อปี 2012
http://obara-kankou.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2012/11/obara_english-.pdf 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2013

จดหมายข่าวอื่นๆ