วันหยุดประจำปีที่ญี่ปุ่น 2013

ข้อมูลวันหยุดประจำปีที่ญี่ปุ่นในปี 2013 เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะ

2013: Japan
Japan National public holidays of Japan in 2013

Day Date Holiday Comments
Tuesday  January 01 New Years Day
Monday  January 14  Coming-of-age Day  2nd Monday of January
 Monday  February 11  National Foundation Day
 Wednesday  March 20  Vernal Equinox Day  March 20 or March 21
 Monday  April 29  Showa Day  Part of Golden Week
 Friday  May 03  Constitution Memorial Day   Part of Golden Week
 Saturday  May 04  Greenery Day  Part of Golden Week
 Monday  May 06  Childrens Day  Part of Golden Week
 Monday  July 15  Marine Day  3rd Monday of July
 Monday  September 16  Respect for the Aged Day  3rd Monday of September
 Monday  September 23  Autumnal Equinox Day  September 23 or September 24
 Monday  October 14  Health-Sports Day  2nd Monday of October
 Monday  November 04  Culture Day  Bunka no hi
 Monday  November 25  Labour Thanksgiving Day  Day November 23 or nearest Monday if it falls on a weekend.
Monday December 23  The Emperors Birthday  In 1989, Emperor Akihito became Japan’s 125th emperor

หากท่านเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังต่อไปนี้

  1. Golden Week ซึ่งเป็นวันหยุดยาว เริ่มต้นตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556
  2. Obon เทศกาลโอบ้ง วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 ชาวญี่ปุ่นอาจจะเดินทางกลับบ้านเกิด

เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวนั้น ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวอาจเต็มไปด้วยผู้คน รถสาธารณะอาจแน่น รวมทั้งโรงแรมอาจเต็มและมีราคาสูงได้

จดหมายข่าวอื่นๆ